Politikk

Norge under lupen

Norge under lupen
09-04-2014 13:15 FN-sambandet Norske frivillige organisasjoner m?ter torsdag utenlandske stater for ? diskutere menneskerettighetssituasjonen i Norge

K?rene for menneskerettighetene i Norge granskes av alle verdens land i FNs menneskerettighetsr?d i april. Torsdag m?ter norske frivillige organisasjoner mannsterke i Gen?ve for ? be om kritikk av Norge.
Norge vil 28. april underg? den s?kalte Universal Periodic Review i FNs menneskerettighetsr?d. Alle FNs medlemsstater gis anledning til ? sp?rre Norge om situasjonen for menneskerettighetene i landet og ogs? gi anbefalinger om hvordan Norge kan bedre k?rene for menneskerettighetene. Det er andre gang Norge skal underg? denne granskingen og sist fikk Norge flere kritiske merknader som ogs? kan sees som gode tips om hvordan Norge skal bli et bedre land ? leve i.
Torsdag 10. april arrangeres en s?kalt pre-session i Gen?ve der landene som skal kritisere Norge m?ter sivilsamfunnsorganisasjoner som har ulike budskap de mener Norge b?r bli konfrontert med. FN-sambandet er tilstede for ? f?lge med p? hva som kommer opp og for ? p?virke medlemsstatene. Hovedbudskapet til FN-sambandet er at Norge umiddelbart m? slutte seg til avtalen i FN som gir barn individuell klagerett til FNs barnekomite (se vedlegg).
Presse som ?nsker info om UPR pre-session i Gen?ve torsdag 10. april kl 09 – 10.30 kan kontakte kommunikasjonssjef Torbj?rn Urfjell [email protected] +47 90181476

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

0000

A to już wiesz?  Enova kutter st?tte til kommunekartlegging

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy