Politikk

NorgesGruppen ute med samfunnsrapport

Den ferske rapporten viser hvor vi st?r p? utvalgte omr?der vi mener er av betydning for samfunnet vi opererer i.
– Vi erkjenner at vi p?virker v?re omgivelser b?de positivt og negativt. Vi arbeider for ? redusere de negative effektene og ?ke de positive, sier Tommy Korneliussen, Konsernsjef NorgesGruppen. Vi ser at v?r aktivitet av og til skaper negative ringvirkninger, for eksempel ved utslipp av klimagasser. Vi skal jobbe systematisk for ? redusere skyggesidene ved v?r virksomhet, sier Korneliussen videre.
F?rst og fremst spiller NorgesGruppen en viktig samfunnsrolle gjennom v?r kjernevirksomhet ved at vi har butikker over hele landet ? i bygd og i by. Vi s?rger for at disse butikkene f?r varer av god kvalitet til en lavest mulig pris, distribuert p? en effektiv m?te, b?de med tanke p? ?konomi og milj?.
N?r s? mange handler i v?re butikker, sier det seg selv at helse og ern?ring er av stor samfunnsmessig betydning. Vi skal bidra til at det blir enklere for v?re kunder ? foreta sunne valg.
For ? lese rapporten, g? til v?re hjemmeside under ?rsrapportering nede til venstre

http://www.norgesgruppen.no/VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy