Partier

Norsk delegasjon til Colombia

Statssekret?r i N?rings- og handelsdepartementet P?l Julius Skogholt har startet et to dager langt bes?k til Colombia. ? Jeg ?nsker ? bli bedre kjent med situasjonen for fagforeninger og arbeidstakerrettigheter og ha dialog om styrket ?konomisk samarbeid, sier Skogholt.
Med seg i delegasjonen har Skogholt representanter fra LO, Unio og HSH, i tillegg til Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet og N?rings- og handelsdepartementet.
? Norge ?nsker ? videref?re og styrke relasjonene med Colombia i lys av handelsavtalen vi har undertegnet sammen. Dette omfatter ogs? sp?rsm?l vedr?rende menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter, sier Skogholt.
Under bes?ket skal han ha m?ter med blant annet colombianske myndigheter, arbeidstakere, arbeidsgivere, menneskerettighets- og urfolksorganisasjoner, samt ulike FN-organisasjoner med engasjement i Colombia.
Etter bes?ket drar Skogholt videre til Peru der han blant annet skal m?te med ILOs kontor for ANDES-regionen for ? snakke med dem om situasjonen for fagorganiserte i omr?det.0000

Similar Posts