Kulturpolitikk

Norsk FN-initiativ styrker retten til ? demonstrere

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken presenterer resultatene fra arbeidet mot tvangsekteskap og kj?nnslemlestelse for perioden 2008-2011.

I 2008 ?nsket regjeringen ? styrke den offentlige innsatsen mot tvangsekteskap og kj?nnslemlestelse, og har fram til i dag gjennomf?rt 81 tiltak med en kostnadsramme p? 90 millioner kroner. Lysbakken legger fram en ny handlingsplan for ? videref?re innsatsen p? feltet.
I tillegg til Lysbakken vil minoritetsr?dgiver Gloria Hellerud fra Drammen videreg?ende skole holde et innlegg.
Tid: Tirsdag 29. november kl. 09:00. Oppm?te for pressen fra 08:45
Sted: Ingeni?renes hus, Kronprinsens Gate 17
Pressen er velkommen.

Program etter lanseringen
I etterkant av pressekonferansen vil det v?re et seminar som er ?pent for pressen.
Kl 10.00 ? 10.20. Institutt for Samfunnsforskning legger fram sluttrapport.
Kl 10.20 ? 10.40. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet legger fram sluttrapport.
Kl 10.40 ? 11.00. Sp?rsm?l og diskusjon.

I tillegg vil integreringsr?dgiver Vivien Wrede-Holm og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kj?nnslemlestelse v?re tilgjengelig for bakgrunnsinformasjon og intervju.0000

Similar Posts