Kulturpolitikk

Norsk n?ringsliv bedre p? menneskerettigheter, men statseide selskaper farlig selvgode

Statsbudsjettet for 2012 blir lagt fram torsdag 6. oktober, og budsjettet blir offentleg klokka 10.00. Finansminister Sigbj?rn Johnsen har pressekonferanse klokka 12.30 i R5, Auditoriet. Dokument blir lagt ut b?de i m?terom 1129 i R5 og utenfor Auditoriet, og kan hentas fr? klokka 10.00.
Kl. 06.30: Finansminister Sigbj?rn Johnsen er tilgjengeleg for ein kort kommentar til pressa utanfor sin bolig. Adressa er Gimle terrasse 7. Kontaktperson for finansministeren er politisk r?dgjevar Randi Ness, tlf. 90 76 16 82. Ver venleg ? vis omsyn for bebuarar i omr?det.
Kl. 10.00: Finansminister Sigbj?rn Johnsen held finanstalen i Stortinget. Finanstalen blir overf?rt for journalistar p? storskjerm i Auditoriet, R5. Pressestoff og budsjettdokument vil vere tilgjengeleg p? internett fr? klokka 10.00.
Kl. 12.30: Finansministeren held pressekonferanse i Auditoriet, R5. Kun journalistar kan vere til stade fordi Auditoriet har begrensa kapasitet. Journalistane m? vise pressekort. Andre som ?nsker ? f?lge pressekonferansen kan gj?re det p? Nett-TV.
Sj? eigen nettportal til statsbudsjettet: http://www.statsbudsjettet.no.
Nettportalen vil ? i tillegg til pressestoff og dokument ? innehalde A til ?-oversikt over aktuelle tema samt ei fylkesvis oversikt over tiltak i statsbudsjettet.
Budsjettdokument i papirversjon kan ein f? fr? klokka 10.00 i R5, rom 1129. Eitt sett per person er hovudregelen. F?retak og publikum som ynskjer dokument utover dette, kan bestille dokument hos Fagbokforlaget: http://www.fagbokforlaget.no/?kategori=offentlige publikasjoner&forside=ja
Statlege bedrifter og organisasjonar kan vende seg til Departementenes Servicesenter for fleire sett med dokument. Tlf.: 22 24 20 00, e-post: .
0000

Similar Posts