Partier

Norsk Orion-fly bidrar i kampen mot piratene

Lederne i n?rings- og handelsminister Trond Giskes prosjekt Norge 2020, fikk i dag r?d av student Erle Holstad Wright (26) om hva vi skal leve av i fremtiden.
Prosjekt Norge 2020 er to diskusjonsgrupper etablert av Giske. De best?r av henholdsvis bedriftsledere og tillitsvalgte, og m?let er ? komme med innspill til problemstillingen ?Hva skal vi leve av i fremtiden?. I dag m?ttes ledergruppen for fjerde gang, for ? diskutere temaene eierskap og CSR (samfunnsansvar).
– Dette er to sentrale og beslektede temaer. Hvordan eierskapet ut?ves har stor betydning for utviklingen i en bedrift. For ? oppn? l?nnsomhet og vekst over tid m? eierskapet ut?ves p? en profesjonell og kompetent m?te. Det gjelder b?de det private og det offentlige eierskapet, sier Giske.
Fredag presenterte han regjeringens nye eierskapspolitikk i stortingsmeldingen ?Aktivt eierskap ? norsk statlig eierskap i en global ?konomi?.
Studentene vil med
2020-m?tet startet imidlertid med Erle Holstad Wright. Hun er leder av NHH-Symposiets studentr?d 2020, som ble etablert i fjor h?st etter inspirasjon fra Giskes prosjekt. I forrige m?ned la studentr?det frem sin rapport om hva de mener Norge skal leve av i fremtiden. I dag var Wright p? plass i Wilh. Wilhelmsens lokaler p? Lysaker, for ? gi n?ringslivslederne et innblikk i studentenes konklusjoner.
– Dette har har v?rt l?rerrikt og spennende. Vi har fors?kt ? finne kreative og konkrete tiltak for morgendagen. Spesielt valgte vi ? vektlegge kunnskap og hvordan man kan f? til ?kt samarbeid p? tvers av b?de sektorer og landegrenser, sier Wright og understreket at hun gledet seg til ? presentere studentenes syn for 2020-r?det.
H?nd i h?nd
Dagens innledere var Inge Berg, administrerende direkt?r i Nordlaks og Trond Rieber Knudsen, partner i McKinsey. De innledet om eierskap. Deretter fulgte Olaf Thommesen, partner og styreformann i Etheco, som snakket om CSR.
– Bedrifters samfunnsansvar har f?tt stadig st?rre oppmerksomhet de siste ?rene. Det handler om hvordan bedriftene forholder seg til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, milj? og klimaendringer, anti-korrupsjon og god bedriftsstyring b?de i Norge og i utlandet. N?rings- og handelsdepartementet arbeider for at norske selskaper hjemme og ute skal drive sin virksomhet forsvarlig og ivareta sine etiske forpliktelser. Staten skal v?re en aktiv eier. Derfor har vi formulert klare forventninger til styrene i selskapene om ? ha h?ye ambisjoner for virksomhetene, i den nye eierskapsmeldingen, sier Giske.0000

Similar Posts