Internasjonalt

Norsk st?tte gir klimakutt i Polen

Statsr?d Anniken Huitfeldt ?nsker mer ny, norsk musikk i tv- og filmproduksjoner, og gir 800.000 til et pilotprosjekt i 2011.

– Vi ?nsker ? stimulere til at det skapes mer musikk og mer samarbeid mellom
akt?rene i musikk- og filmbransjen. Det ligger et stort ubrukt potensiale i et st?rre og mer bevisst samarbeid der filmer kan bidra til ? gj?re musikken mer synlig, og omvendt, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.
Ordningen vil bli lagt til Fond for Lyd og Bilde som vil f? i oppdrag ? komme med forslag til hvordan den kan innrettes.
– Vi har hatt god dialog FONO og Produsentforeningen om dette, og har ogs? f?tt innspill fra komponister. Jeg ser fram til nyskapende prosjekter som kan bidra til ? fremme b?de norsk musikk og norsk film, sier Anniken Huitfeldt.0000

Similar Posts