Diplomati

Norsk utenrikspolitikk under lupen

Norges forhold til omverdenen er alt for ofte et politisk ikke-tema, hevder Henrik Thune og Leiv Lunde. Som et innspill i valgkampen lanserer de neste uke boka Hva Norge kan v?re i verden. En
tilgjengelig, skarp og direkte bok om de utenrikspolitiske valgene som vil forme
det norske samfunnets utvikling i ?rene som kommer.
Det finnes neppe et tidspunkt i moderne norsk historie da det norske samfunnet
har v?rt mer avhengig og innfiltret i verden utenfor Norge, enn hva tilfellet er
i dag. Da kunne man forvente at Norges forhold til omverden tok en stor plass i
det norske partipolitiske og offentlige ordskiftet. Men det er ikke tilfellet.
-Det er to grunner til at vi har skrevet boken Hva Norge kan v?re i verden, forteller de to forfatterne, som begge har mange ?rs fartstid fra innsiden av norsk utenrikspolitikk. -Den ene er at vi mener denne mangelen p? interesse for omverdenen, midt i hjertet av norsk partipolitikk, er et alvorlig politisk sykdomstegn som m? kureres. Den andre grunnen er at vi er opptatt av ? forst? hvordan verden vil bli n?r dagens barn vokser opp og skal fors?ke ? styre verden. Vi lever i en tid da verdenspolitikkens aller dypest grunnforhold er i endring. Mye av det vi har l?rt ? ta forgitt vil forandres. Norges framtid er skjebneforankret i verdens utvikling. Vi er n?dt til ? forberede oss p? dette. Det er det denne boken handler om: Hvor verden er p? vei og hva Norge kan gj?re.
Les mer om dette i Henrik Thunes blogginnlegg

. 31000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy