Politikk

Norske barn f?r ikke klage til FN

Norske barn blir st?ende utenfor n?r FNs nye klageordning for barn trer i kraft i april i ?r. P? tross av at et samlet Storting ?nsker at regjeringen skal ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen har Norge enda ikke gjort det.
Costa Rica ble mandag det tiende landet som ratifiserte tilleggsprotokollen i Barnekonvensjonen. Og nettopp ti land m?tte til for at en ny individuell rett for barn til ? levere inn klager til FN skal tre i kraft fra april 2014. Norge har enda ikke ratifisert tilleggsprotokollen, og norske barn f?r dermed heller ikke rett til ? klage.
– Det er bred politisk enighet om at norske barn skal ha mulighet til ? bringe klager inn for FNs barnekomité. Stortinget vedtok rett f?r sommerferien enstemmig at regjeringen skulle ratifisere tilleggsprotokollen. Det er vanskelig ? forst? hvorfor dette ikke har skjedd, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.

– Om regjeringen ikke ratifiserer tilleggsprotokollen innen april m? det forst?s som at de faktisk ikke ?nsker ? gi barn rett til ? f? pr?vd sine rettigheter i FN, sier Solholm.

Tilleggsprotokollen gir barn som har pr?vd ut sin sak i det nasjonale rettssystemet muligheten til ? klage til FNs barnekomité. Komiteen best?r av 18 uavhengige menneskerettighetseksperter, og har som oppgave ? se til at Barnekonvensjonen blir implementert i landene som har ratifisert den. Barnekomiteen ledes av norske Kirsten Sandberg.
– Ratifisering av tilleggsprotokollen gir barn de samme mulighetene som voksne til ? klage inn menneskerettighetsbrudd til FN, sier Kari Solholm.
– Klageordningen er viktigst for de gruppene av barn som oftest blir utsatt for menneskerettighetsbrudd, som barn med funksjonshemninger, minoriteter og urfolk. Det er merkelig at den norske regjeringen ikke gj?r alt de kan for ? sikre at disse barnas rettigheter blir oppfylt, sier Kari Solholm.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.03210

Similar Posts