Politikk

Norske barn uten klagerett i FN

Fra og med i dag kan barn sende klage til FNs barnekomite p? at deres menneskerettigheter brytes. Norske barn f?r ikke klagerett. Regjeringen m? f?rst gj?re som Stortinget har bedt om.
Mandag 14. april trer den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon i kraft. Ordningen der barn kan sende individuelle klager til FNs barnekomite er dermed p? plass. Men enn? har Norge ikke ratifisert denne delen av barnekonvensjonen. Norske barn fratas derfor muligheten barn i land som Tyskland, Spania, Portugal og Thailand f?r.
– B?de den forrige og den sittende regjeringen har v?rt un?dig trege med ? gi barn rett, sier Torbj?rn Urfjell, kommunikasjonssjef i FN-sambandet.
– N?r regjeringen lar dagen for at ordningen trer i kraft passere uten ? sikre at Norge er med, s? m? vi se det som et tegn p? at regjeringen faktisk er mot at barn skal ha klagerett, noe et enstemmig Storting i fjor var for, sier Urfjell.

I juni 2013 ba Stortinget regjeringen om raskt ? legge fram en sak om norsk ratifikasjon av klagemekanismen. Det var Venstreleder Trine Skei Grande som den gang fremmet forslaget og som n? f?lger opp med et privat forslag til Stortinget om ? innf?re klageordningen i Norge.
FN har vedtatt tre tilleggsprotokoller til Barnekonvensjonen. Det var i 2011 FN vedtok tilleggsprotokollen som oppretter klagemekanisme for Barnekonvensjonen.
I 2003 ble Barnekonvensjonen en del av norsk lov. Men Norge st?r fortsatt utenfor klageordningen.
Flere norske organisasjoner demonstrerte utenfor Stortinget forrige uke i h?p om at Norge skulle slutte seg til ordningen i det den trer i kraft. Et samlet krav om tilslutning ble fremmet (se bildet).
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.33100

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy