Politikk

Norske bygder gir rent vann til 100 000 i Sierra Leone

Innbyggerne i kommunene Hemne, Skaun og Skatval i Tr?ndelag skal samle inn nesten to millioner kroner til et prosjekt i samarbeid med Plan Norge de neste tre ?rene. Pengene skal brukes til ? gi rent vann og bedre sanit?rforhold til 100 000 mennesker i det vestafrikanske landet Sierra Leone.
Organisasjonen Vanntanken har samlet inn penger til vannprosjekter i Afrika i mange ?r. N? har den bestemt seg for ? gj?re en innsats for ? bedre tilgangen til rent vann i flere lokalsamfunn i Sierra Leone. Barna i omr?det er spesielt utsatt for sykdommer som f?lge av urent vann.
– Vanntanken er et glitrende eksempel p? hva lokalt engasjement kan f?re til. Her g?r barnehager, skoler, familier, organisasjoner og n?ringsliv sammen for ? bidra til dem som trenger det mest. Vi er veldig glade for at de vil bruke dette engasjementet som vil bidra til ? gi fattige barn en bedre framtid, sier Olaf Thommessen, generalsekret?r i Plan Norge.
– Vi vil vise at vi kan skape en bedre verden, at det nytter ? hjelpe. Det er viktig for oss at vi kan st?tte konkrete prosjekter og gi giverne informasjon om utviklingen. Vi har stor tro p? at Plan Norge vil hjelpe oss til ? klare dette, sier Svein Waade, leder i Vanntanken Norge.
Barna ekstra utsatt
Distriktet der br?nnene skal bygges er et av de fattigste i Sierra Leone og ble hardt rammet av borgerkrigen p? 2000-tallet. 60 prosent av innbyggerne p? landsbygda bruker overflatevann for ? dekke sitt daglige vannbehov. Disse vannkildene er ofte forurenset eller infisert, blant annet fordi det mange steder ikke finnes skikkelig sanit?rforhold.
Det er ofte barna som har i oppgave ? hente vann til familien, s? de er gjerne mer i kontakt med vann enn voksne. Samtidig er de mer s?rbare for smitte. 45 prosent av dem som f?r kolera i omr?det er barn under fem ?r.
– Urent vann tar liv i Sierra Leone. Det er derfor et stort behov for br?nner og rent vann, slik at det urene vannet ikke utgj?r en risiko for barn. Bidraget fra Vanntanken vil gj?re fremtiden bedre for innbyggerne, og gj?re det enklere for dem ? holde seg friske, sier Thommessen.
Samarbeid med innbyggerne
Prosjektet med Plan Norge skal g? over tre ?r. M?let er ? forbedre tilgangen til rent vann i 40 lokalsamfunn og 20 skoler. I tillegg skal innbyggerne i landsbyene, og elever og l?rere ved skolene, f? oppl?ring i god hygiene og hvordan ? redusere sykdom forbundet med urent vann.
– Lokal forankring og beslutning er n?dvendig for ? skape langsiktig og b?rekraftig utvikling i et samfunn. Plan kommer derfor til ? gi oppl?ring til 45 komiteer som vil v?re ansvarlige for vedlikehold og reparasjoner av br?nnene. Vi vil ogs? bruke egne radioprogrammer til ? informere om hvorfor det er viktig ? vaske hendene og bruke toaletter, sier Thommessen.
– Vi gleder oss over at v?rt samarbeid vil hjelpe dem som trenger det mest i denne regionen. Dette vil v?re positivt for innbyggerne i Sierra Leone, Plan Norge og for folk i Hemne, Skaun og Skatval, som bidrar til ? skaffe midlene, sier Waade i Vanntanken.
Om Vanntanken:
Vanntanken er et lokalt initiativ i bygdene Hemne og Skaun i S?r-Tr?ndelag og Skatval i Nord-Tr?ndelag. Innbyggerne i kommunene samler inn penger gjennom ulike arrangement og st?tte fra n?ringsliv og organisasjoner. I tillegg bidrar de familiene som kan med en fast sum hver m?ned til prosjektet.

Plan Norge – for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy