Politikk

Norske traumeeksperter til DR Kongo

Tre traumeeksperter fra Modum Bad drar i slutten av m?neden til Goma i DR Kongo. Katinka Thorne Salvesen psykologspesialist, Annika With terapeut, Harald B?kkelund psykolog, er alle tilknyttet Modum Bads traumeklinikk i Oslo. Disse tre drar til Goma for ? holde kurs for kongolesiske feltarbeidere som er tilknyttet den norske bistandsorganisasjonen JOIN good forces hjelpearbeid i DR Kongo.
– Vi f?r kunnskap fra feltarbeiderne i DR Kongo som vi ogs? har nytte av i v?rt arbeid i Norge. P? denne m?ten utveksles verdifulle erfaringer, forteller traumeekspertene ved Modum Bad.
Feltarbeiderne fra den lokale organisasjonen Hope in Action krysser frontlinjer for ? n? ut til krigsvoldtatte kvinner og barn i Nord Kivu provinsen, et av verdens farligste omr?der. Ofrene mottar hjelp p? egne mottakssentre og de med st?rre fysiske skader transporteres til det norskbygde sykehuset Kyeshero Hospital i Goma. JOIN har gjennom ?rene hjulpet over 22 000 voldtatte kvinner og barn. Ukentlig kommer over 40 nye ofre til mottakssentrene i og rundt Goma.
Salvesen og With har v?rt i Goma ved flere anledninger for ? overf?re kunnskap i hvordan best mulig hjelpe kvinnene og barna med ? bearbeide traumer etter brutale overgrep. Harald B?kkelund har v?rt i Goma en gang tidligere og har spesielt fulgt opp et team som holder egne voldsforbyggende kurs for menn i Nord Kivu.
Fatherhoodprogrammet som arbeider med holdningsendring blant kongolesiske menn i forhold til vold i n?re relasjoner, og holdning til bruk av vold til ? l?se konflikter, er i en rapport fra Fafo blitt vurdert som et banebrytende bistandsarbeid i ett av verdens mest krigsurolige land.
Dette unike samarbeidet mellom Modum Bad og JOIN good forces gjennom flere ?r, er med p? ? kvalitet sikre et sv?rt krevende og viktig bistandsarbeid. For de kvinnelige feltarbeiderne gir disse kursene gode redskaper i arbeidet. I tillegg f?r de kunnskap i hvordan de selv kan bearbeide alle de sterke inntrykkene de f?r i samtalene med ofrene.
JOIN good forces har i over 20 arbeidet spesielt i krigsurolige omr?der i verden. Gjennom mange ?r har organisasjonen mottatt st?tte fra Norad og UD til arbeidet blant krigsvoldtatte kvinner og barn. Organisasjonen har ogs? lang erfaring med hjelpearbeid rettet mot barnesoldater. I 2013 ?pnet organisasjonen et nytt spesialsykehus for kvinner og barn i Goma (Kyeshero Hospital) samt en ny fl?y p? Heal Africa Hospital. Tidligere har organisasjonen st?tt ansvarlig for byggingen av fistula avdelingen ved Panzi Hospital der den kjente legen Dennis Mukwege n? arbeider.
For mer informasjon kontakt:
Annika With – tlf. 22 77 19 40

Katinka T. Salvesen – tlf. 22 77 19 40

Harald B?kkelund – mob. 909 64 268

For JOIN:
Marit Toppe Berg

Mob. 990 45 339
Utfordrende, n?dvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene p? JOIN good forces. V?re feltarbeidere g?r ofte inn i farlige omr?der som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for ? opps?ke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, h?p, mot og tro p? en bedre fremtid. www.joingoodforces.no
5300

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy