Internasjonalt

Norskfinansiert m?teplass ?pnet p? Kypros

– Jeg ford?mmer syriske myndigheters arrestasjoner, vold og drap p? sivile. Politiske ledere som retter det milit?re maktapparatet mot egne innbyggere mister sin legitimitet. I slike tilfeller b?r det internasjonale samfunnet vurdere ? svare med sanksjoner, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Syriske myndigheter har sl?tt brutalt ned p? demonstrasjonene som har funnet sted de siste ukene. Internasjonale mediers manglende tilgang til Syria gj?r det vanskelig ? gi en eksakt beskrivelse av situasjonen, men det rapporteres om flere hundre drepte og flere tusen arresterte.
– Fra norsk side vil vi p? det sterkeste oppfordre president Assad til ? g? i dialog med demonstrantene for ? m?te deres legitime krav. Det er n? avgj?rende at syriske myndigheter ?pner for en politisk prosess som peker frem mot frie valg, sier St?re.
Norge st?ttet aktivt opp om FNs menneskerettighetsr?ds vedtak 29. april om ? gi FNs h?ykommiss?r for menneskerettigheter i oppdrag ? gjennomf?re en unders?kelse av overgrep og grove menneskerettighetsbrudd i Syria s? snart som mulig. M?let er ? f? alle fakta p? bordet og sikre at de ansvarlige stilles til ansvar.0000

Similar Posts