Kulturpolitikk

Ny avtale om forskningssamarbeid med Russland

Det russiske fondet for humaniora (RFH) undertegnet onsdag en samarbeidsavtale med Forskningsr?det. Avtalen omfatter ogs? samfunnsforskning. M?let er blant annet ? komme raskt i gang med felles utlysninger.
Vladimir Fridljanov (t.v.) undertegnet avtalen p? vegne av det russiske Forskningsfondet for humaniora. Han ivret for en rask felles utlysning. Forskningsr?dets Arvid Hallén (t.h.) lovet ? strekke seg langt for ? f? detaljene p? plass.Avtalen ble undertegnet av Vladimir Nikolajevich Fridljanov, som ble oppnevnt til formann i Det russiske forskningsfond for humaniora for to ?r siden, og Forskningsr?dets administrerende direkt?r Arvid Hallén.
I tillegg til punktene om ? fremme samarbeid mellom norske og russiske forskere innenfor humaniora og samfunnsforskning, og hjelpe hverandre gjennom gjensidig utveksling av vitenskapelig materiale og litteratur, er substansen i avtalen en ambisjon om felles utlysninger med finansiering fra begge land. Russerne var ivrige etter ? komme raskt i gang.
10.000 s?knader
– Vi avholder ?pne konkurranser hvert ?r med s?knadsfrist i august, sa Vladimir Fridljanov. – Til fristen mottar vi ca. 10.000 s?knader, og 20-25 prosent innvilges. Et lite forskerprosjekt kan f? 150.000 rubler (30.000 kroner) ? de st?rste institusjonsprosjektene og samarbeidsprosjektene inntil 1,5 mill. rubler (300.000 kroner).
Fridljanov nevnte flere interessante omr?der for samarbeid, blant annet forskning p? Henrik Ibsens forfatterskap og det Roald Amundsen og Fridtjof Nansen sto for. ? De er ogs? v?re helter, sa han og viste til lange felles tradisjoner. ? Det b?r ogs? v?re store muligheter for samarbeid innenfor arkeologi og historie.
Arvid Hallén understreket at Russland er et prioritert samarbeidsland og at denne avtalen ytterligere styrker grunnlaget for ? utvikle samarbeidet fra begge sider. Russland er p? 5-8 plass blant norsk forsknings viktigste samarbeidsland, avhengig av indikatorene.
Et modernisert samarbeid
Fra norsk side deltok ogs? blant annet divisjonsdirekt?r Jesper Simonsen og programstyreleder i NORRUSS, Nils Morten Udgaard. Simonsen pekte hvordan samarbeid har blitt modernisert, fra ? v?re et ensidig norsk samarbeidsprogram, til dagens avtale om gjensidig samarbeid mellom gode naboland.
RFH ble opprettet i 1994. Fondet st?tter forskning innenfor alle omr?der av humaniora og samfunnsforskning ? og har ordninger for st?tte til forskerprosjekter, publisering av monografier, logistikk, dataprosjekt, seminar, konferanser og reiser. Det ?rlige budsjettet er p? 1,5 milliarder rubler (300 millioner kroner).
Til sammenligning opplyste Udgaard at den f?rste utlysningen i det nye NORRUSS-programmet var p? 65 millioner kroner. Tildelingen er ventet i juni.
Fondet for humaniora prioriterer forskning omkring sosial modernisering i Russland, landets plass i en globalisert verden, og energi og geopolitikk, i f?lge formannen. Han viste ogs? til 1500 ?rs jubileet for Russland som stat, og 200 ?rs jubileet for borgerkrigen i 1812, som et h?yt prioritert utgangspunkt for humanistisk forskning.

Ett av fire fond
Begge parter var enige om at den nye avtalen vil bidra til ? utvikle videre det gode samarbeidet mellom norsk og russisk forskning.RFH er ett av fire offentlige forskningsfond i Russland. Forskningsr?det har ogs? avtale med fondet for grunnforskning. I tillegg finnes det et fond for teknologisk utvikling og et fond for innovasjon i sm?- og mellomstore bedrifter. RFH samarbeider fra f?r med finansierende institusjoner og akademier i 15 land, deriblant Tyskland, Frankrike, Kina, Mongolia og land som tidligere var en del av Sovjetunionen. De samfinansierer ogs? forskning p? 50/50-basis med ca. 50 av de 83 regionene i Russland.
Da statsminister Vladimir Putin holdt sin siste ?rstale om regjeringens virksomhet i 2011 til Dumaen, varslet han en betydelig ?kning i bevilgningene til fondene. Han nevnte de to fondene Forskningsr?det samarbeider med spesielt og lovet en opptrapping til 25 milliarder rubler i ?rlig samlet budsjett i 2018. For RFH vil det kunne bety bortimot en tredobling.

Fridljanov var opprinnelig utdannet traktormekaniker. Senere har han avlagt doktorgrad i ?konomi, og jobbet i 15 ?r ved et transport?konomisk forskningsinstitutt i Moskva. Han har publisert to b?ker og en rekke vitenskapelig arbeider. Fridljanov har innehatt en rekke lederstillinger i flere departement i det russiske regjeringsapparatet, sist som nestleder i Ministeriet for utdanning og forskning.0000

Similar Posts