Kulturpolitikk

Ny behandling krever ekstra r?dgivning

I forbindelse med at tre nye legemidler til forbygging og behandling av blodpropp n? kan f?s p? bl? resept, vil farmas?ytene i landets apotek gi denne pasientgruppen ekstra god r?dgivning for ? hjelpe dem med ? bruke legemidlene riktig.
– Apotekene gj?r en ekstra innsats fordi det er veldig viktig ? bruke disse legemidlene riktig, og fordi bytte til de nye legemidlene krever ekstra aktsomhet. Apotekenes innsats skal b?de bidra til at pasientene blir tryggere p? bruken og sikre overgangen fra gammel til ny legemiddelbehandling. Denne informasjonen kommer i tillegg til informasjon gitt av legen, sier fagdirekt?r Per Kristian Faksv?g i Apotekforeningen.
For ? sikre riktig bruk av de blodfortynnende legemidlene Pradaxa, Xarelto og Eliquis, skal farmas?ytene gi de aktuelle pasientene ekstra r?dgivning og informasjon. Dette vil ?ke pasientsikkerheten og trolig forhindre alvorlige hendelser og sykehusinnleggelser, sier Faksv?g
Tilbyr enhetlig informasjon
Til n? har Marevan v?rt det legemiddelet som har v?rt vanligst ? bruke i behandlingen og forebyggingen av blodpropp. Til forskjell fra Marevan, har Pradaxa, Xarelto og Eliquis kort virketid. Det stiller h?yere krav til at pasienten f?lger behandlingen n?ye for ? unng? risiko for blodpropp.
– I tillegg til den informasjonen som pasienten mottar hos legen, vil mange pasienter trenge ekstra hjelp til ? f?lge opp behandlingen. Her spiller apotekene en viktig rolle, sier Faksv?g.
For ? hjelpe pasientene med ? bruke legemidlene riktig, har Apotekforeningen, i samarbeid med Statens legemiddelverk, utarbeidet en prosedyre som inneb?rer at den enkelte pasient f?r tilbud om ekstra r?dgivning og et informasjonsskriv som forklarer hva man b?r v?re spesielt oppmerksom p?.
– Pasientene skal sikres god og enhetlig r?dgivning av kunnskapsrike medarbeidere, uansett fra hvilket apotek de henter ut resepten sin, sier Faksv?g, som forteller at aldri f?r har en s? omfattende informasjonskampanje blitt gjennomf?rt i norske apotek.
Bakgrunn
Totalt bruker mer enn 90 000 nordmenn Marevan. Legemiddelverket regner med at mange pasienter kommer til ? f? endret sin blodfortynnende behandling, og at en del pasienter som ikke tidligere har brukt blodfortynnende legemidler vil starte opp med ett av de nye legemidlene.

Om apotekforeningen
Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.
Alle apotek, b?de privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.
Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les v?r ?Strategi for apotek 2012-2014?.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy