Politikk

Ny debattbok fra Kristian Meisingset

Oppgj?r med kulturlivets likhets- og fellesskapsideologi
Norge er et klassedelt land, og den arenaen hvor det viser seg tydeligst er i
kunst- og kulturfeltet. Den norske befolkningen er mer klassedelt n? enn for 20 ?r siden, skriver Kristian Meisingset i sin nye bok Kulturbl?ffen.
-Men selv om sannheten er demotiverende og umulig ? unnslippe, synker den ikke inn. Bevilgningene ?ker fremdeles. Besvergelsene om at ?folket skal med? lyder jevnlig. Kulturlivet er stadig overbevist om at folk flest egentlig ville hatt det bedre om de ble siviliserte nok til ? nyte den dannede kulturen.
Stadig st?rre kulturelle klasseskiller
Helt siden andre verdenskrig har et av hovedm?lene for norsk kulturpolitikk v?rt ?
f? finkulturen ut til folket. Teater, opera, klassisk musikk og andre sjangre som konsumeres av dem med h?y kulturell kapital, skal ut til det brede lag. Men til tross for gradvis st?rre bevilgninger, stadig h?yere utdanningsniv? og bastant og kontinuerlig politisk vilje, har ikke resultatene kommet. Tvert imot. Over 60 ?rs kulturpolitikk har ikke hindret st?rre kulturforskjeller, men i stedet bidratt til ? gj?re avstandene st?rre.
Kulturbl?ffen
I debattboken Kulturbl?ffen reiser Kristian Meisingset rundt i kulturnorge. Han opplever Cindy Shermans utstilling p? Astrup Fearnley Museet, operaen Salome, musikalen Evita i Kristiansand, konsert med Beyoncé, premieren til Man of Steel og countryfestival p? Breim. Han
snakker med Mari Maurstad, Bentein Baardson, Aslag Haugen i Hellbillies og
mange av Norges mest sentrale kulturformidlere.
Boken er et oppgj?r med likhets- og fellesskapsideologien og et forsvar for mangfold i kulturen. De kulturelle klasseskillene blir st?rre. At vi har ulik kulturell smak er imidlertid ikke en svakhet for samfunnet, men en styrke, mener Meisingset.2300

Similar Posts