Internasjonalt

Ny ekspedisjonssjef p? SMK

Kongen har i statsr?d i dag oppnevnt statsr?d Rigmor Aasrud som settestatsr?d for statsr?d Kristin Halvorsen. Oppnevningen gjelder en sak om konstituering av ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet.
?rsaken er at en av s?kerne til et vikariat som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, er gift med statsr?d Halvorsens s?ster.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy