Internasjonalt

Ny felles klagenemd for fly- og jernbanepassasjerer

– Norge og Tyrkia har et utmerket bilateralt forhold og et stort potensial for ? utvide samarbeidet, sier utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Utenriksminister Jonas Gahr St?re reiste til Ankara i morgentimene i dag for ? m?te sin tyrkiske kollega, Ahmet Davutoglu. De to utenriksministrene ble enige om ? fordype samarbeidet om freds- og forsoningsarbeid og underskrev i dag en avtale om diplomatutveksling. Avtalen gir tyrkiske og norske diplomater mulighet til ? dele erfaringer innen freds- og forsoningsarbeid.
– Norge og Tyrkia har forskjellige utgangspunkt. Gjennom v?re ulike tiln?rminger kan vi utfylle hverandre p? en unik m?te i bestrebelsene p? ? forhindre konflikt, sier St?re.
Under arbeidsfrokosten diskuterte de to utenriksministrene utviklingen i Midt?sten, Afghanistan og Balkan og ble enige om ? fordype samarbeidet p? disse omr?dene.
Utenriksminister Davutoglu takket ogs? ja til St?res invitasjon til ? delta p? Oslo Peace Forum i juni.
Samtalen mellom utenriksministrene dreide seg ogs? om bilaterale forhold mellom Norge og Tyrkia. Utenriksministrene var enige om ? styrke de ?konomiske forbindelsene.
I Ankara skal utenriksministeren ogs? ha samtaler med Tyrkias EU-minister Egemen Bagis, samt diskutere Midt?sten med et utvalg av tyrkiske eksperter.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy