Internasjonalt

Ny felles klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer

Torsdag 12. mai ?pner vi d?rene fra kl 14.00 til 17.00. Alle som vil vite mer om UDI er velkommen til ? snakke med oss, eller til ? h?re p? foredrag om aktuelle temaer vi arbeider med. Velkommen!

Sist oppdatert 18.04.2011
Publisert 18.04.2011

Adressen er Hausmanns gate 23 i Oslo.
Program for foredragene
Kl. 14:10 Ulovlig, papirl?s og ureturnerbar?
– om retur og begreper Kl. 14:40 Ekte ekteskap?
– UDIs vurderinger av proformaekteskap Kl. 15:10 Retursentre
– en l?sning for retur av asyls?kere? Kl. 15:40 Barn p? asylmottak
– hvilke tilbud f?r enslige mindre?rige asyls?kere? Kl. 16:10 Asylintervjuet
– en dramatisering0600

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy