Partier

Ny generalinspekt?r i Luftforsvaret

Generalmajor Finn Kristian Hannestad er i statsr?d 17.september 2010 beordret til tjeneste i stillingen som Generalinspekt?r for Luftforsvaret (GIL). GIL er en av forsvarssjefens direkte underlagte sjefer og er fag- og leveranseansvarlig for Luftforsvarets virksomhet. GIL er forsvarssjefens n?rmeste r?dgiver i sp?rsm?l om luftmakt.
Tiltredelse blir fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
Finn Kristian Hannestad (f. 14. mars 1961) ble utnevnt til generalmajor 1. januar 2008 og kommer fra stillingen som sjef for Operasjonsstab ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bod?.

Hannestad har gjennomf?rt Flygeskolen, Luftkrigsskolen, Luftforsvarets stabsskole I, Forsvarets stabsskole II og Air War College.

Hannestad har blant annet tjenestegjort som flyger, vingsjef, nestkommanderende og skvadronsjef ved 338 skvadron p? ?rlandet, planoffiser i Forsvarets overkommando/Luftforsvarsstaben, sjef for operasjonsgruppen ved Bod? hovedflystasjon og sjef for Forsvarets F-16-bidrag under operasjon Allied Force i Kosovo. Han har ogs? v?rt r?dgiver og stabsoffiser i Forsvarets overkommando/Sentralstaben/Internasjonal milit?rpolitisk avdeling, stabsoffiser og prosessleder i Forsvarets overkommando/Fellestaben/Plan- og Policyavdelingen, sjef for Forsvarets presse- og informasjonsavdeling og assisterende stabssjef ved NATOs Allied Air Component Command Headquarters Ramstein i Tyskland.

Generalmajor Finn Kristian Hannestad etterf?lger generalmajor Stein Erik Nodeland, som er gitt ny beordring i stillingen som Programdirekt?r for det norske F-35-programmet.0000

Similar Posts