Partier

Ny kurs for NATO

NATO-toppm?tet i Lisboa 19. og 20. november fattet en rekke viktige beslutninger som staker ut kursen for alliansen for det kommende ti?ret. ? Norge er godt forn?yd med NATOs nye strategiske konsept. Dette staker ut en ny kurs for organisasjonens m?te med sikkerhetsutfordringer i det 21. ?rhundre. For Norge har det v?rt viktig ? fokusere p? kollektivt forsvar som NATOs hovedoppgave. NATOs partnerskap og s?rlig forholdet til Russland samt NATOs viktige rolle innen nedrustning og ikke-spredning har v?rt andre kjernesaker for Norge, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg p? en pressekonferanse p? NATO-toppm?tet i Lisboa, sammen med forsvarsminister Grete Faremo og utenriksminister Jonas Gahr St?re. Foto: Statsministerens kontor. Se flere bilder her.
? V?rt medlemskap i NATO er fundamentalt i norsk sikkerhetspolitikk. For regjeringen har det derfor v?rt viktig ? engasjere seg aktivt i utarbeidelse av alliansens nye strategiske konsept. Jeg er godt forn?yd med balansen mellom NATOs kjernerolle som forsvarsallianse og NATOs internasjonale operasjoner. Dette er noe Norge har jobbet m?lrettet med i flere ?r, sier statsministeren.
Et sentralt punkt for regjeringen har v?rt sp?rsm?let om atomv?pnenes rolle i alliansen. ? Det nye strategiske konseptet sl?r fast at v?rt felles m?l er en verden uten atomv?pen. Dette er nytt og positivt. Vi vil arbeide videre for ? redusere atomv?pnenes rolle i NATO ogs? etter toppm?tet, sier Stoltenberg.
Et annet viktig vedtak p? toppm?tet var klarsignalet for ? starte overf?ringen av sikkerhetsansvaret fra internasjonale til afghanske styrker fra 2011. ? Det er positivt at vi n? kan begynne en gradvis overf?ring av sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter. Dette vil ta tid, men vi skal bidra. Fra 2011 vil vi fortsette ? styrke innsatsen p? trening og oppl?ring og st?tte oppbyggingen av afghanske sikkerhetsstyrker, sier statsministeren.
Russland er NATOs viktigste partner. Toppm?tet i Lisboa viser at dette forholdet n? er godt, og i positiv utvikling. ? NATO og Russland st?r overfor mange av de samme sikkerhetsutfordringene. Disse utfordringene l?ses best i fellesskap, blant annet innen NATO-Russlandsr?det (NRC). Jeg mener det er positivt at president Medvedjev deltok p? toppm?tet i Lisboa. Det er et uttrykk for at Russland ?nsker ? utvikle samarbeidet med NATO, sier Stoltenberg.
P? toppm?tet ble det vedtatt at NATO gradvis skal bygge opp et territorielt missilforsvar i Europa. Dette bygger p? alliansens eksisterende kommando- og kontrollsystemer og vil bli en del av NATOs fellesforsvar, og underlagt NATO-kommando.
? Jeg mener det er viktig at det n? er bred enighet om at utviklingen av et slikt system skal skje i samarbeid med Russland, sier Jens Stoltenberg.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy