Politikk

Ny leder i Bondelaget

Lars Petter Bartnes er valgt til ny leder i Norges Bondelag.
Lars Petter Bartnes fra Steinkjer ble i dag valgt til ny leder i Norges Bondelag.
– Jeg er sv?rt ydmyk for oppgaven, sier Lars Petter Bartnes, og takker det avtroppende styret for et solid arbeid.
– N? skal jeg jobbe for ? videref?re Norges Bondelag som en sterk og samla organisasjon, sier Bartnes.
Lars Petter Bartnes er 45 ?r gammel og har sittet i konsernstyret til Nortura siden 2004 og var styremedlem i Norges Bondelag fra 2008 til 2013. Han er utdannet agronom og agrotekniker, og driver med melk, storfekj?tt, slaktekylling og korn.
Kontinuitet i nestlederfunksjonen
Kristin Ianssen og Brita Skallerud ble gjenvalgt som 1. og 2. nestleder. Ianssen har sittet et ?r som 1. nestleder mens Skallerud har v?rt en del av ledertrioen i Norges Bondelag i fire ?r.
Nytt styremedlem fra Nordland
Jan Gunnar Eilertsen fra Nordland ble valgt som nytt styremedlem, mens Bj?rn Gimming (?stfold) og Gustav Gr?holt (Hedmark, Norske Felleskj?p) ble gjenvalgt som styremedlemmer.
?vrige styremedlemmer var ikke p? valg i 2014. Arnstein R?yneberg (Rogaland) ble gjenvalgt som 1. vara, mens Birte Usland (Vest-Agder) er ny 2. vara og Per Hilleren (Sogn og Fjordane) er ny 3.
vara.
Nils T. Bj?rke ble takket av etter fem ?r som leder og et ?r som nestleder i Norges Bondelag.
Kontakt Lars Petter Bartnes, tlf: 900 84 576
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Similar Posts