Kulturpolitikk

Ny norsk oppfinnelse:Kameraet som kan redde oss fra Katla

Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets anmodning om ? legge til rette for bygging av utleie?boliger for vanlig ungdom. I innstillingen til neste ?rs statsbudsjett purrer Stortingets Kommunalkomite p? Regjeringen. Det gj?r ogs? Norske Boligbyggelags Landsforbund.
– NBBL har i dag sendt brev til statsr?d Navarsete og bedt henne ta initiativ til justeringer i forskriftene for tilskudd til utleieboliger. Husbanken er av den oppfatning at dagens regler ikke ?pner for tilskudd til annet enn kommunalt disponerte utleieboliger. For ? f? et regelverk som harmonerer med Stortingets ?nsker, m? derfor forskriftene endres. Dette burde v?rt gjort av Navarsetes departement for et ?r siden, men vi f?r n? sette v?r lit til at Stortingets uttrykte ut?lmodighet vil f? fart p? saken, poengterer adm. direkt?r Thor Eek i NBBL.
Har ignorert Stortingets anmodning
Allerede i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 ? for et helt ?r siden – ba en enstemmig Kommunalkomite p? Stortinget Regjeringen utvide m?lgruppen for tilskudd til utleie­boliger, slik at ogs? ungdom generelt kunne fanges opp av ordningen. Dette har ikke blitt fulgt opp av Regjeringen.
Norske boligbyggelag ?nsker ? samarbeide med kommunene om bygging av ungdomsboliger, men f?r ikke tilskudd fra Husbanken. For ? f? dette til, trengs det en forskriftsendring, ettersom Husbanken med dagens regelverk utelukkende gir tilskudd til bygging av kommunale utleieboliger for vanskeligstilt ungdom.
– For at boligbyggelagene skal engasjere seg i integrerte samarbeidsl?sninger med kommunene rundt utleieboliger for ungdom ? slik Stortinget ?nsker – er det helt avgj?rende at tilskudd kommer hele prosjektet til gode og at boligbyggelagene f?r rett til tildeling av en del av boligene i prosjektet, p?peker Thor Eek.

Stortinget ser til Bergen
I Bergen gikk de lokale boligbyggelagene for noen ?r tilbake sammen med kommunen om ? bygge rimelige utleieboliger for ungdom. Deler av boligene har blitt kommunale utleieboliger for vanskeligstilt ungdom, mens boligbyggelaget har tildelt resten av boligene til unge medlemmer. Slik har man klart ? f? en god blanding av mennesker i samme prosjektet, noe som gir grunnlag for et b?rekraftig og godt bomilj?.
– Den s?kalte Bergensmodellen har v?rt en suksess, og vi skulle gjerne sett at andre kommuner og boligbyggelag fikk til lignende. Dette understreker ogs? Kommunalkomiteen i sin innstilling til statsbudsjettet for 2012. N? ligger ballen hos boligministeren, og jeg h?per virkelig hun vet ? ekspedere den i m?l, avslutter administrerende direkt?r i NBBL, Thor Eek.
Kontaktperson(er):
Kommunikasjonskonsulent – Ingebj?rg S?renes Telefon: 22403890 Mobil: 92231861 E-post:[email protected]
Administrerende direkt?r – Thor Eek Telefon: 22403850 Mobil: 905 36 881 E-post: [email protected]
Tore Johannesen Telefon: 22 40 38 70 Mobil: 915 46 042 E-post: [email protected]
Lenker
http://www.nbbl.no
0000

Similar Posts