Internasjonalt

Ny NYTEK-forskrift fastsett

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen hadde i dag politiske samtaler med sin chilenske kollega Pablo Alberto Galilea Carillo. Samtalene tok for seg en rekke temaer knyttet til havbruk, ulovlig fiske og internasjonale prosesser om fiskeriforvaltning.
– Jeg setter stor pris p? det gode samarbeidet vi har mellom v?re land. Vi er begge store fiskeri- og havbruksnasjoner og jeg tror vi har alt ? tjene p? et godt og tett samarbeid, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Ministrene var enige om ? utvide og styrke samarbeidet b?de innenfor havbruk og fiskeri, og i de globale prosessene i kampen mot UUU herunder utviklingen av en flaggstatsavtale i FAO og i FNs fiskeriresolusjon vil Chile og Norge arbeide sammen.
I etterkant av de politiske samtalene holdt Berg-Hansen en innledning p? et norsk-chilensk seminar om lakselus.
– Norge og Chile m?ter mange av de samme utfordringene som lus representerer. Jeg h?per at vi her i dag kan dele kunnskap og dra nytte av hverandres erfaringer. Det vil nok v?re behov for mange kloke hoder og gode ideer f?r vi kan legge utfordringene vi begge har med lus bak oss, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy