Internasjonalt

Ny politidirekt?r

Den f?rste internasjonale konferansen om funksjonshemmede i n?dhjelpsoperasjoner arrangeres i Oslo 30.?31. mai og ?pnes av utenriksminister Jonas Gahr St?re.
Konferansen ?Disability in Conflicts and Emergencies – Reaching the most vulnerable?, er et samarbeid mellom Utenriksdepartementet og Atlas-alliansen. Form?let med konferansen er ? sette fokus p? personer med nedsatt funksjonsevne som en s?rlig s?rbar gruppe i humanit?re kriser og konflikter. Gjennom ?kt oppmerksomhet og kunnskap vil man bidra til at funksjonshemmede n?s gjennom den humanit?re innsatsen.
Funksjonshemmede blir s?rlig hardt rammet som f?lge av at mange ikke f?r tilgang til livsviktig n?dhjelp som mat, vann og husly. Dette er godt dokumentert ? sist i forbindelse med flomkatastrofen i Pakistan og Haiti. Internasjonale representanter fra humanit?re organisasjoner vil delta p? konferansen og dele erfaringer fra Haiti, Afghanistan og de palestinske omr?dene.
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
Dato og tid: 30. mai kl. 08.00
Fullt program og informasjon om innlederne finnes p? konferansens hjemmesider.
Pressekontakt i UD: Kommunikasjonsr?dgiver Mariam Naqvi, 980 08 233
Informasjonsr?dgiver i Atlas-alliansen: Camilla Stabell, 415 11 8381000

Similar Posts