Diplomati

Ny regjering m? v?re p? parti med barna

– V?r p? part med barna, sier Norges st?rste barnerettighetsorganisasjoner til partiene som forhandler om ny regjering. Ny regjering m? fremme barns rettigheter b?de nasjonalt og internasjonalt.
I et brev til partilederne som har sonderinger om ny regjering, ber i dag Redd Barna, Plan Norge, UNICEF Norge og SOS-barnebyer partiene om ? utforme felles politikk som sikrer barns rettigheter b?de nasjonalt og internasjonalt.
– En ny regjering har en gylden mulighet til ? ta internasjonal ledelse for utdanning til alle barn. Et slikt lederskap er viktig for ? ?ke antall barn som g?r p? skolen og faktisk l?rer. Ny regjering m? ogs? videref?re og styrke Norges satsing p? global helse. Slik kan den nye regjeringen bidra til ? redusere barne- og m?dred?deligheten i verden. Dette mener vi er gode saker for partiene som n? har sonderinger om regjering ? samles om, sier generalsekret?r i Redd Barna, Tove R. Wang.
Organisasjonene som kjemper for barns rettigheter ber om tydelige signaler p? at ny regjering ?nsker ? gi barn individuell klagerett om deres rettigheter brytes.
– Partiene som forhandler har lenge sagt at de ?nsker en rask ratifikasjon av FNs klagemekansime for barn. N? har de sjansen til ? faktisk gj?re det. Det vil v?re viktig for barns rettigheter i Norge, og ikke minst et tungt internasjonal signal overfor stater som er langt unna ? innfri barns grunnleggende rettigheter, som retten til vann, mat, utdanning og helse, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Barnerettighetsorganisasjonene er ogs? opptatt av at H?yre, FrP, Venstre og KrF utformer god politikk for de mest s?rbare barna i Norge.

– Alle barn i Norge har rett p? samme beskyttelse og oppf?lging. Dette m? ogs? gjelde for enslige mindre?rige asyls?kere mellom 15 og 18 ?r. Vi foresl?r derfor at omsorgen for alle enslige mindre?rige asyls?kere overf?res til barnevernet i tr?d med FNs anmodning til Norge, sier Bernt Apeland, generalsekret?r i UNICEF Norge.
Generalsekret?r Svein Gr?nnern i SOS-barnebyer legger til:
– Barn som utsettes for vold eller overgrep m? beskyttes selv om deres foreldre skulle motsette seg hjelp. Ny regjering b?r derfor gi barn en lovfestet rett til barnevernstjenester.
Redd Barna, Plan Norge, UNICEF Norge og SOS-barnebyer oppfordrer H?yre, FrP, Venstre og KrF om ?:
Gi barn en lovfestet rett til barnevernstjenester, slik at barns behov legges til grunn for tiltak der foreldre motsetter seg ? ta imot hjelp.
Overf?re omsorgen for alle enslige mindre?rige asyls?kere til barnevernet i tr?d med FNs barnekomités merknad til Norge (2010).
Ratifisere tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon, som gir barn en internasjonal klagerett ved brudd p? deres rettigheter.
Fremme barns rettigheter internasjonalt og legge fram en klar strategi for arbeidet med barns rettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken i en egen stortingsmelding.
Ta internasjonalt lederskap for utdanning for alle og ? ?ke den ?rlige utdanningsbistanden med minst en milliard.
Videref?re og styrke Norges internasjonale satsing p? global helse for ? redusere barne- og m?dred?deligheten, samt ? fremme beskyttelse av kvinner og barn mot vold og overgrep.
Sikre at norsk utviklingspolitikk systematisk inkluderer marginaliserte befolkningsgrupper, spesielt tilgang til helse og utdanning for barn med nedsatt funksjonsevne og jenter.

Plan Norge – for og med barn0000

Similar Posts