Partier

Ny samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Avinor AS

Regjeringen har godkjent en ny samarbeidsavtale som er fremforhandlet mellom Forsvaret og Avinor AS. Avtalen legger grunnlaget for en videref?ring og utvikling av det langsiktige og strategiske samarbeidet mellom Forsvaret og Avinor.
Den nye samarbeidsavtalen vil bidra til en mer effektiv bruk av felles samfunnsmessige ressurser, gjennom tydeliggj?ring av roller og ansvar og st?rre kostnadsfokus samt gjensidig bruk av hverandres driftskompetanse.
Samarbeidsavtalen regulerer p? overordnet niv? utveksling av flyplasstjenester mellom Forsvaret og Avinor AS p? Bardufoss, And?ya og Bod?, hvor Forsvaret i dag er driftsansvarlig. Avtalen regulerer ogs? Forsvarets bruk av Avinors flyplassnett. Avinors rolle som leverand?r av flysikringstjenester til Forsvaret, herunder underveistjenester og t?rntjenester, er ogs? en del av avtalen.
– Den nye avtalen representerer en sentral milep?l i videreutviklingen av det tette samarbeidet mellom Forsvaret og Avinor AS. Avtalen er tilpasset en ny tid og nye krav til kostnadseffektivitet og klare ansvarsforhold p? dette viktige omr?det, uttaler forsvarsminister Grete Faremo.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy