Internasjonalt

Ny st?tteordning for norsk musikk i film

I dag vil statssekret?rene i Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet bes?ke Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt. Astri Aas-Hansen og Tone Toften f?r en gjennomgang av hvordan den som har blitt voldtatt blir mottatt, hvilke prosedyrer som igangsettes, sporsikring og oppf?lging.
Av de 23 voldtektsmottakene i Norge, tar overgrepsmottaket ved Oslo legevakt imot flest pasienter. Overgrepsmottaket har ogs? avtale med flere Follo- og Romerikskommuner. I 2010 hadde mottaket 373 henvendelser. 38 av Overgrepsmottakets saker fordelt p? 24 rettssaker var i retten i 2010, deriblant flere seriesaker.
Pressen er velkommen til ? delta.
Tid: Tirsdag 12. juli kl. 12
Sted: Oslo legevakt, Storgata 40

0000

Similar Posts