Internasjonalt

Ny styreleder og nestleder i Helse S?r-?st RHF

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen p? regjeringa.no.
Utanriksminister Jonas Gahr St?re
M?ndag 16. mai
Kl. 08.30-09.45: Utanriksminister St?re har frukostm?te og gir ei orientering til framande lands ambassad?rar til Noreg. Stad: Hotel Continental
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Torsdag 19. mai
Kl. 08.30-09.45: Utanriksminister St?re deltek p? m?te i Stortingets europautval.
Stad: Stortinget
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Kl. 10.00-11.00: Utanriksminister St?re held ei utgreiing om viktige EU- og E?S-saker for Stortinget. Stad: Stortinget
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl 15.00-16.30: Utanriksminister St?re deltek p? ein nordomr?dekonferanse.
Stad: Bod?
Pressekontakt: Politisk r?dgjevar Tarjei Skirbekk, mobil 95 81 64 64
Fredag 20. mai
Kl. 08.00-10.00: Utanriksminister St?re har frukostm?te med Australias utanriksminister, Kevin Rudd. Stad: Parkveien 45
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim
M?ndag 16. mai
Kl. 08.30: Milj?- og utviklingsministeren orienterar p? eit m?te for utanlandske ambassad?rar. Stad: Hotell Continental, Bankettsalen
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 12.00: Milj?- og utviklingsministeren opnar siste del av Alnastien i lag med byr?d B?rd Folke Fredriksen. Dermed er det samanhengande turveg gjennom Groruddalen fr? marka til fjorden. Dei opnar ogs? ein ny park p? Bryn.
Oppm?te: Svartdalsparken, Enebakkveien 69 ved Kv?rnerbyen. Det g?r buss fr? R?dhuset kl. 11.40.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), 911 91 313
Onsdag 18. mai
Kl. 08.30: Milj?- og utviklingsministeren held innleiing p? frukostseminaret til Verdas Villmarksfond (WWF) om koblinga mellom klima, milj? og bistand. Stad: Litteraturhuset.
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Gard Nybro-Nielsen (MD), 952 44 674
Kl. 12.00: Milj?- og utviklingsministeren lanserar ein ny rapport fr? Statistisk sentralbyr? om nordmenn sine haldningar til bistand. Stad: Utviklingshuset, Brynjulf Bulls plass 2.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 14.15: Milj?- og utviklingsministeren m?ter tidlegare fotballtopp i S?r-Afrika, Kjetil Siem. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Torsdag 19. mai
Kl. 09.30: Milj?- og utviklingsministeren deltek p? presseseminar i samband med evalueringa av milj?politikken i Noreg fr? Organisasjonen for ?konomisk samarbeid og utvikling (OECD). Direkt?r Simon Upton i milj?direktoratet i OECD deltek óg. Stad: Litteraturhuset
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Tone Hertzberg (MD), 911 91 313
Kl. 11.15: Milj?- og utviklingsministeren m?ter Australias utanriksminister Kevin Rudd. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 17.00: Milj?- og utviklingsministeren deltek i debattm?te om norsk utviklingspolitikk. Les meir her. Stad: H?ndverkeren
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Fredag 20. mai
Kl. 09.30: Milj?- og utviklingsministeren m?ter dei nordiske ambassad?rane for ? orientere om den nye rapporten fr? Sri Lanka Monitoring Mission. Stad: Utanriksdepartementet
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).
Kl. 13.00: Milj?- og utviklingsministeren lanserer milj?ambassad?rane. Seks unge studentar har f?tt oppdraget om ? formidle kunnskap og engasjement i milj?saka for norske skuleelevar. Ambassad?rane og deira mentorar er tilstades. Ei unders?king om milj?haldningar blant ungdomar vert ogs? presentert. Stad: Milj?verndepartementet
Pressekontakt: Kommunikasjonsr?dgjevar Ingun Larsen (MD), 926 07 742
Laurdag 21. mai
Kl. 12.00-12.30: Milj?- og utviklingsministeren opnar kunnskapsseminar om klima.
Stad: Universitetet i Oslo.
Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Jon Berg (MD), mobil 905 69 495
Statssekret?r Espen Barth Eide
Fredag 20. mai
Kl. 13.00-15.00: Statssekret?r Eide deltek p? Korea-seminar. Stad: Prio, Hausmannsgate
Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02
Statssekret?r Ingrid Fiskaa
M?ndag 16. ? torsdag 19. mai
Statssekret?r Fiskaa bes?kjer Haiti og Cuba. P? Haiti er hun til stades n?r Michel Martelly vert sett inn som ny president. P? Cuba planlegg hun ? m?te kubanske styresmakter, den katolske kyrkja og det kubanske kultur- og samfunnslivet. Les meir her.
Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker, mobil 913 95 000 (ikkje sms).0000

Similar Posts