Internasjonalt

Ny uf?retrygd bedre enn fryktet, men vil ikke f?re til f?rre uf?re

Statsministerens kontor har for perioden 30. mai-15. september 2011 ansatt internasjonal sekret?r Signe Brudeset (43), Oslo, som politisk r?dgiver for utenriksminister Jonas Gahr St?re. Brudeset skal vikariere i politisk r?dgiver Tarjei Skirbekks permisjon.
Signe Brudeset kommer fra stillingen som internasjonal sekret?r i Arbeiderpartiet. Hun har tidligere arbeidet i utenrikstjenesten og v?rt r?dgiver i NATO-generalsekret?r Jaap de Hoop Scheffers stab.
Regjeringen er utg?tt fra Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Listen over politiske r?dgivere ser n? slik ut:
For statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Sindre Fossum Beyer (Ap)
For kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)
Sylvi Annie Bratten (SV)
For kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp)
Anja Kristin Salte Hjelseth (Sp)
For utenriksminister Jonas Gahr St?re (Ap)
Tarjei Skirbekk (Ap) ? permisjon 30. mai-18. september 2011
Signe Brudeset (Ap) ? vikar 30. mai-15. september 2011
For forsvarsminister Grete Faremo (Ap)
Kathrine Raadim (Ap)
For finansminister Sigbj?rn Johnsen (Ap)
Randi Ness (Ap)
For n?rings- og handelsminister Trond Giske (Ap)
Jeanette Iren Moen (Ap)
For samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Sigrid Brattab? Handegard (Sp)
For helse- og omsorgsminister Anne-Grete Str?m-Erichsen (Ap)
Tord Dale (Ap)
For milj?- og utviklingsminister Erik Solheim (SV)
Audun Garberg (SV) ? milj?saker
Arvinn E. Gadgil (SV) – utviklingssaker
For justisminister Knut Storberget (Ap)
Eirik ?wre Thorshaug (Ap)
For forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland (SV)
For kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap)
Roger Solheim (Ap)? departementskonstituert statssekret?r
7. mars 2011-30. desember 2011
Siv Larssen Aasvik (Ap) ? vikarierende politisk r?dgiver 15. mars 2011-14. juni 2011
For landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)
Ane Kismul (Sp)
For fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap)
Trond Blattmann (Ap)
For arbeidsminister Hanne Bjurstr?m (Ap)
Liv T?rres (Ap)
For fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
Martin Henriksen (Ap)
For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)
Line Gaare Paulsen (SV)
For olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp)
Ivar Vigdenes (Sp)
0000

Similar Posts