Partier

Ny utbetaling fra Norge til Guyana i skogsamarbeidet

? Eg er glad for at situasjonen p? arbeidsmarknaden stadig blir betre. Dette viser at politikken vi f?rer gir resultat, seier arbeidsminister Hanne Bjurstr?m i ein kommentar til NAVs arbeidsmarknadsstatistikk for mars.
Nye tal fr? NAV viser at det var registrert 74 200 heilt arbeidslause ved utgangen av mars. Det er 7 prosent f?rre enn p? same tid i fjor og om lag 2 500 f?rre enn i f?rre m?nad. Talet p? ledige stillingar har auka med 9 prosent dei siste tolv m?nadane.
? Talet p? ledige stillingar aukar og talet p? arbeidslause fell. Ein betre arbeidsmarknad, gjer det lettare ? f? i jobb for alle som ?nskjer arbeid, Dette er godt nytt for arbeidslause og dei mange personane med nedsett arbeidsevne, legg statsr?den til.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy