Internasjonalt

Nye krav til felleskostnader i burettslag

DD MM kong Harald og dronning Sonja avlegger statsbes?k til Slovenia i tidsrommet 9.?10. mai, etterfulgt av statsbes?k til Kroatia 12.?13. mai.
Hovedpunkter kongeparets program:
Mandag 9. mai:
Bes?ket til Slovenia innledes med offisiell velkomstseremoni p? Brdo Slott, etterfulgt av samtaler og gaveoverrekkelser. Deretter f?lger offisielle samtaler og kort presseuttalelse. Mens disse samtalene p?g?r bes?ker HM Dronningen Plecnic House. HM Kongen reiser fra Brdo Slott til Nasjonalforsamlingen og m?ter deretter statsminister Borut Pahor. Kongeparet bes?ker deretter Ljubliana R?dhus. Dagen avsluttes med offisiell middag p? Brdo Slott.
Tirsdag 10. mai:
HM Kongen deltar om morgenen p? n?ringslivsseminar p? Grand Hotel Union. Kongeparet sammen med presidentparet bes?ker University Institute for Rehabilitation of the Republic of Slovenia, et rehabiliteringssenter for barn fra Gaza. Deretter f?lger et bes?k til byen Radovljica. Om kvelden deltar kongeparet sammen med presidentparet i mottagelse gitt av den norske ambassaden og Innovasjon Norge p? Ljubliana Slott. Bes?ket i Slovenia avsluttes med avskjedsseremoni p? Brdo Slott.
Onsdag 11. mai:
Hviledag ? transport for pressen med buss til Zagreb.
Torsdag 12. mai :
Offisiell velkomstseremoni p? presidentpalasset, etterfulgt av gave- og ordensutvekslinger og samtaler. Etter de bilaterale samtalene f?lger korte presseuttalelser, deretter offisiell lunsj. Etter lunsj vil HM Dronningen ?pne utstillingen ?Constructions and Paradigm? i Mimara Museum. HM Dronningen og presidentfruen, Prof Dr Tatjana Josipovic, bes?ker s? Meštrovic Studio. HM Kongen avlegger bes?k i det kroatiske parlamentet og vil deretter m?te statsminister Jadranka Kosor. HM Kongen og presidenten deltar s? p? Norsk-kroatisk ?konomisk forum p? The Westin Zagreb Hotel. Statsminister Jadranka Kosor gir middag i State Residence.
Fredag 13. mai:
Bes?k til Šibenic. Transporten Zagreb-Šibenic med charterfly til Zadar .
Kongeparet, ledsaget av presidentparet, er tilstede ved ?pningen av iNavis Maritime Innovation Centre. Etterp? bes?ker kongeparet Nautical Centre Prgin. Derfra med b?t til byens sentrum og bes?k i St. James-katedralen. Bes?ket i Kroatia avsluttes med lunsj gitt av Šibenics ordf?rer.
Praktiske opplysninger:
Det blir satt opp charterfly fra Oslo til Ljubliana l?rdag 7. mai, og charterfly fra Zagreb via Zadar til Oslo fredag 13. mai. Presse som ?nsker ? benytte seg av dette tilbudet bes vennligst informere om det ved akkreditering. Pris vil bli opplyst senere.
Det er reservert rom for pressen p? Grand Hotel Union i Ljubliana (137 euro) og p? The Westin Zagreb i Zagreb (HRK 782).
Akkreditering sendes til:
Akkrediteringsfrist: 3. mai 2011
Ytterligere informasjon: Seniorr?dgiver Benedicte T. Koren, mob. 900 29 3950000

Similar Posts