Internasjonalt

Nye regionale r?d for Husbanken

? Regjeringen har besluttet ? fremme utvikling av trinn 2 av Joint Strike Missile (JSM) for Stortinget, sa statssekret?r Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet p? INFO/ERFA-konferansen i dag.
Utvikling av Joint Strike Missile dekker behovet for et langtrekkende missil med land- og sj?m?lskapasitet som kan b?res innvendig i F-35. JSM utvikles i samarbeid med Kongsberg Defence Systems.
? Joint Strike Missile vil tilfredsstille et viktig operativt behov, samtidig som utviklingen av missilet kan skape betydelige industrielle muligheter i Norge. Dette er et viktig prosjekt for hele Norge og v?r industri. Vi har store forventninger til at Kongsberg skal bidra til at bedrifter i hele landet blir en del av JSM-satsningen, sa Ingebrigtsen.
Det operative ambisjonsniv?et for ny kampflykapasitet stiller krav om langtrekkende antioverflatev?pen med sj?- og landm?lskapasitet. JSM vurderes ? v?re det eneste v?penet under utvikling som vil kunne m?te de operative kravene for et langtrekkende missil med land- og sj?m?lskapasitet som kan b?res innvendig i F-35.
Forventet kostnadsramme for JSM utvikling trinn 2, inkludert usikkerhetsavsetning, er beregnet til 1.029 millioner kroner. Kontraktsbel?pet eks. mva med Kongsberg utgj?r ca halvparten av denne summen.

F-35 med Joint Strike Missile0000

Similar Posts