Internasjonalt

Nye stasjoner til grensevakten

Regjeringen vil bevilge 147 millioner til nye befalsforlegninger og fritidsmesse p? J?rstadmoen. ? Dette understreker v?r satsing p? J?rstadmoen som et senter for IKT-milj?et i Forsvaret, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Regjeringen har besluttet ? legge frem forslag for Stortinget om ? bygge nye befalsforlegninger og ny fritidsmesse p? J?rstadmoen. Forslaget kommer som del av stortingsproposisjonen ?Om investeringer i Forsvaret? som ble lagt frem i statsr?d i dag.
? Det er viktig ? bygge nye befalsforlegninger slik at vi kan rekruttere og beholde det h?yt kvalifiserte befalet vi trenger i fagmilj?et p? J?rstadmoen, sier Faremo.
I tr?d med regjeringens strategi for ? styrke lokale og regionale kompetansemilj?er i Forsvaret, bidrar prosjektet p? J?rstadmoen til ? styrke fagmilj?et innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret. Videre er det besluttet at Sjefen for Forsvarets informasjonsinfrastruktur (SJ INI) med tilh?rende stabsfunksjoner flytter fra Oslo til J?rstadmoen i l?pet av 2011.
Befalsforlegningene skal bygges p? tomten til den eksisterende befalsmessen utenfor leirgjerdet p? J?rstadmoen. Fritidsmessen plasseres sentralt p? omr?det med god tilgjengelighet fra b?de de nye og de eksisterende befalsforlegningene.
Det legges opp til ? bygge totalt 100 befalsforlegninger. Prosjektet har en kostnadsramme p? 147 millioner kroner. Byggingen av de nye befalsforlegningene og ny fritidsmesse er planlagt startet opp ved ?rsskiftet 2011/2012 med forventet ferdigstillelse i l?pet av 2013.
J?rstadmoen leir brukes i hovedsak av Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer (FK KKIS). FK KKIS ble etablert i 2005 og er en fellesavdeling med personell fra samtlige forsvarsgrener som bl.a. s?rger for at norske styrker kan utveksle informasjon p? tvers av avdelinger og forsvarsgrener b?de hjemme og ute.
FK KKIS gjennomf?rer ogs? kurs- og utdanningsvirksomhet og har ansvaret for Forsvarets ingeni?rh?gskole. Skolen uteksaminerer ?rlig 40 dataingeni?rer som er spesialister p? ? etablere, drifte og forsvare Forsvarets kommunikasjonssystemer.
Les hele investeringsproposisjonen ?Investeringar i Forsvaret? her.
Les samlesaken ?Store investeringer i Forsvaret? her.
Les mer om ?Nye stasjoner til grensevakten? her.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy