Diplomati

Nyere biler gir lavere utslipp

Biltrafikk f?rer til b?de lokal og global forurensning, og nettopp derfor b?r norske politikere stimulere til utskiftning av gamle biler som forurenser mer enn nye, mener KNA. ? To enkle grep som b?r gj?res er ? ytterligere redusere omregistreringsavgiften for nyere bruktbiler og ?ke vrakpanten, sier administrerende direkt?r i KNA, Jan Johansen.
Norske biler har en snittalder p? hele 10,5 ?r, noe som rimer d?rlig med Norges ambisjoner for ? senke utslippet fra persontrafikken. Nyere biler forurenser langt mindre enn eldre biler, og derfor b?r politikerne legge om avgiftssystemet mener Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
– Ved ? ?ke vrakpanten tror vi flere vil kvitte seg med sin gamle bil, og heller kj?pe en ny. Samtidig b?r man redusere omregistreringsavgiften for nyere bruktbiler, sier Jan Johansen.
I Sverige koster det ingen ting for omregistrering, mens det i Norge koster nesten 20 000 kroner hvis man skal omregistrere en bil p? over 1600 kg.
– Norge har blant Europas h?yeste kj?ps-, eie- og bruksavgifter p? bil, samtidig som vi kanskje har befolkningen med h?yest transportbehov med privatbil. Dette er ikke god politikk for ? f? folk til ? bytte til mer milj?vennlige biler, sier KNA-direkt?r Jan Johansen.
KNA mener omregistreringsavgiften b?r reduseres til 1500 kroner for alle, og at den b?r gjenspeile de faktiske kostnadene staten har ved omregistrering, og ikke brukes som en fiskal avgift.
KNA sendte nylig over dokumentet ?14 grep for en bedre bilhverdag? til politikere p? stortinget med noen enkle grep for hvordan man i Norge kan f? sikrere og mer milj?vennlige biler, bedre veier og bedre trafikkoppl?ring. Dokumentet kan lastes ned p? kna.no

Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) er klubben for deg som ?nsker et mer aktivt, morsommere og tryggere forhold til bilen! KNA ble stiftet i 1907 og er landets eldste bilorganiasjon. I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilk?r for bilistene – og ekte bilglede er KNA fremste form?l. KNA tilbyr attraktive medlemsfordeler, organiserer bilsport, snakker bilistenes sak og bygger attraktivt klubbliv der det er godt ? v?re.KNA representerer den internasjonale bilorganisasjonen FIA (Féderation International de l´Automobile) som i likhet med KNA arbeider for ? ?ke interessen for og bedre rammebetingelsene for bilister globalt og som samtidig organiserer internasjonal motorsport. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy