Internasjonalt

Nytt dekorasjonsr?d p? plass

Kongen har i statsr?d i dag oppnevnt statsr?d Ola Borten Moe som settestatsr?d for statsr?d Lars Peder Brekk.
Oppnevningen gjelder ved behandling av saker der statsr?d Brekk er inhabil p? grunn av sine eierinteresser i firma Asbj?rn Brekk AS, eller i saker der Brekk er inhabil p? grunn av sin brors styrelederverv i firma Sinkaberg-Hansen AS. Oppnevningen gjelder ogs? dersom Brekk i slike saker ?nsker ? fratre fordi han er n?r grensen for inhabilitet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy