Partier

Nytt dobbeltspor Oslo S ? Ski: Norges lengste jernbanetunnel

– St?rstedelen av det nye dobbelsporet p? den 22 kilometer lange strekningen Oslo S ? Ski skal bygges med én sammenhengende tunnel, med to atskilte l?p. Tunnelen f?r en lengde p? om lag 19 kilometer og vil bli Norges lengste jernbanetunnel.
– Det nye dobbelsporet skal ogs? tilpasses en eventuell framtidig h?gfartsbane fra Oslo og mot G?teborg og K?benhavn, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Samferdselsdepartementet har n? fastsatt programmet for den videre planleggingen av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski, ?Follobanen?. Planprogrammet legger f?ringer for hvilke traséalternativer og l?sninger som skal utredes videre. Godkjenningen er skjedd i samarbeid med Milj?verndepartementet.
– Med godkjenningen av planprogrammet er det tatt et viktig steg for et stort prosjekt som vil gi ?kt kapasitet, kortere reisetid og mer effektiv og milj?vennlig transport. I forbindelse med fastsettingen av programmet har Samferdselsdepartementet hatt et godt samarbeid med de ber?rte kommuner og Akershus fylkeskommune. Programmet er n? i samsvar med de viktigste synspunkter og innspill fra lokale myndigheter.
– Vi har bedt Jernbaneverket om ? fortsette det gode samarbeidet med de ber?rte kommunene ogs? i den videre planprosessen, slik at man dermed er sikret god lokal medvirkning i hele plan- og anleggsfasen, sier samferdselsministeren.
For flere opplysninger ? se Samferdselsdepartementets brev til Jernbaneverket av 13. september 2010 (pdf)
Se ogs? Jernbaneverkets nettsider om Follobanen
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy