Diplomati

Nytt EU-projekt om alkohol i startgroparna

I mars 2013 ansökte 50 organisationer fr?n 29 länder finansiering fr?n EU:s folkhälsoprogram för det gemensamma projektet Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA). M?let är att implementera en för medlemsländerna gemensam metodologi för forskning kring alkoholvanor, utveckla rekommendationer och presentera goda exempel p? hur man kan kommunicera information om alkoholens risker. Allt detta görs för att främja insamlingen av jämförbar information och därmed en folkhälsoinriktad alkoholpolitik inom EU.
Läs mer p? www.popNAD.com

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.
0000

Similar Posts