Partier

Nytt mandat til beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere

Som et ledd i satsningen p? retur og innf?ringen av retursentre, har Utlendingsdirektoratet (UDI) utlyst en konkurranse for kvalifiseringstiltak for asyls?kere med avslag.

Tiltakene skal forberede og legge til rette for at beboere i asylmottak med avslag kvalifiserer seg til inntektsgivende arbeid eller etablering og drift av egen virksomhet etter retur til hjemland. Det overordnede m?let skal v?re ? motivere til frivillig retur, basert p? samarbeid med den enkelte beboer om forberedelse til reintegrering i hjemlandet.
Viktig erfaring
– Ved ? iverksette slike tiltak, vil vi f? viktige erfaringer som kan brukes videre i utviklingen av returarbeid overfor beboere b?de i ordin?re mottak og retursentre. Tidsbegrensede kvalifiseringskurs vil bli en sentral del av innholdet i de fremtidige retursentrene, sier avdelingsdirekt?r Anne Siri Rustad.
Mange ulike typer tiltak kan v?re aktuelle, for eksempel kurs i h?ndverk, data, matlagning og handel- og butikkfag. Dette avhenger helt av de tilbudene som kommer inn i konkurransen.
Tiltak med bredde
M?lgruppen for kvalifiseringstiltakene vil v?re alle beboere i mottak med avslag, b?de eldre, voksne, unge og barn. Det vil v?re personer fra en rekke ulike land og med varierende utdanningsniv? og arbeidserfaring.
– Tiltakene kan v?re spesielt rettet mot en gruppe, men i vurderingen vil vi legge spesielt vekt p? bredden i tiltakene. Vi ?nsker ogs? at tiltakene skal kunne tilpasses grupper med s?rlige behov, som for eksempel barnefamilier, eldre og syke, sier Rustad.
Konkurransen ligger utlyst p? Doffin (Database for offentlige innkj?p) og har tilbudsfrist 26.04.2011. Mer informasjon om retursentre0000

Similar Posts