Kulturpolitikk

Nytt observatorium i Ny-?lesund

Regjeringen har bestemt at det skal bygges et nytt geodetisk observatorium i Ny-?lesund.
Observatoriet kartlegger bevegelser i jordoverflaten, jordas rotasjon og n?yaktige plassering i verdensrommet.
– Jeg er glad for at regjeringen n? har besluttet at det skal bygges et nytt geodetisk observatorium i Ny-?lesund. Ny teknologi og kombinasjonen av flere m?leteknikker vil gi bedre n?yaktighet p? m?lingene som inng?r i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk, sier statssekret?r Heidi S?rensen.

Observatoriet p? Ny-?lesund. (Foto: Bj?rn-Owe Holmberg)

Observatoriet bidrar til et felles, stabilt utgangspunkt for m?linger av klima, havniv?, flom, ras, jordskjelv og is-smelting. Det er eksempelvis ikke mulig ? m?le landheving med n?dvendig presisjon uten dette referansegrunnlaget. N?yaktige landhevingsestimater er n?dvendig for ? skille om det er havniv? eller land som hever seg. Andre samfunnsinteresser har ogs? nytte av observatoriet, bl. a offshore- og anleggsbransjen.
Plasseringen i Ny-?lesund gj?r dette til en ekstra viktig del av det globale nettverket med rundt 25 observatorier. P? grunn av teknologikrav og gamle deler m? n?v?rende utrustning fornyes.
Observatoriet underst?tter regjeringens nordomr?destrategi og med en oppgradering vil dette ogs? styrke hel?rs bosetting i Ny-?lesund.
Gjennomf?ringen av nytt observatorium i Ny-?lesund vil ta fem ?r fra oppstart til ny antenne st?r klar. Deretter trengs tre ?rs overlapp i m?linger for ? sikre tidsserier f?r gammel infrastruktur kobles ut. Planene inneb?rer en investering p? 219 millioner kroner. Regjeringen vil komme tilbake til fremdrift og bevilgningsniv? i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2012.

Observatoriet p? Ny-?lesund. (Bj?rn-Owe Holmberg)

0000

Similar Posts