Internasjonalt

Nytt satsingsomr?de i Forskningsr?det: Innovasjon skal gi nye tilbud i offentlig sektor

Sveriges första självtömmande papperskorgar i parkmiljö invigs i dag p? Mariatorget i Stockholm. De har levererats av miljöteknikföretaget Envac. Genom ett underjordiskt sugsystem töms papperskorgarna automatiskt när de blir fulla. P? s? sätt slipper man nedskräpningen kring överfulla papperskorgar.
Det är Stockholm Stad som köpt in sopsugsystemet med sex självtömmande papperskorgar p? Mariatorget.
– Det är en viktigt order för oss, d? den är v?r första till en parkmiljö. Det finns en stor efterfr?gan p? hur man löser problemet med nedskräpning i parker, speciellt sommartid när folk umg?s, äter och fikar i parkerna och lämnar mycket förpackningar fr?n mat och dryck efter sig, säger Joakim Karlsson, marknadschef och vice vd, Envac Scandinavia AB.
Teknologin i de självtömmande papperskorgarna bygger p? Envacs vakuumteknik. I papperskorgarna finns en s? kallad niv?givare som känner av när korgarna är fulla. En ventil öppnas och skräpet sugs ned i rör som grävts ned under jord, vidare till en terminal med en container som ocks? den placerats under marken p? Mariatorget.
Containern töms var fjortonde dag och lyfts d? upp till markplanet av ett hydrauliskt lyftbord. En lastbil kör containern till förbränningsanläggningen i Högdalen i södra Stockholm där soporna omvandlas till energi och el.
Terminalen har dimensionerats för att kunna ansluta fler papperskorgar samt även fastigheter runt omkring Mariatorget.
Envac har f?tt ytterligare en order fr?n Stockholm Stad p? system med självtömmande papperskorgar, till Hammarby Sjöstad. Ordern omfattar sju papperskorgar som börjar installeras utmed kajen efter sommaren. Systemet kommer att anslutas till Envacs befintliga sopsugsystem i bostadsomr?det.
Envac har tidigare levererat system med självtömmande papperskorgar till bostadsomr?det Nissastrand i Halmstad och Almere stadscentrum i Holland.
Bilder kan laddas ner här: http://www.envac.se/web/Presskit_Mariatorget.aspx

För mer information kontakta:
Joakim Karlsson, marknadschef och vice vd, Envac Scandinavia AB
Tel: +46 (0)8-775 33 79 (direkt), +46 (0)8-775 32 00 (växel)
Mobil: +46 (0)70-546 13 55
E-post: [email protected]
Envac er verdensledende leverand?r av avfallssug. V?r teknologi for innsamling og transport av avfall er helt automatisert, sikker og b?rekraftig. Installasjon av et Envac system f?rer til drastisk reduksjon av avfallstransport, bedre hygiene og forbedrede helse, milj? og sikkerhets standarder. Envacs system for avfallsh?ndtering st?tter kildesortering og gj?r resirkulering enklere.
www.envac.no

0000

Similar Posts