Diplomati

Nytt Storting ? ny regjering: Hvordan styrke norsk matproduksjon?

H?yre, FrP, KrF og Venstre utgj?r et nytt flertall p? Stortinget. Norges Bondelag har forventninger til at kommende regjering er opptatt av ? sikre et fortsatt l?nnsomt landbruk over hele landet, og en sterk norsk n?ringsmiddelindustri.

Flertallet i befolkningen ?nsker ?kt norsk matproduksjon. Det er viktig at det nye Stortinget og en ny borgerlig regjering f?lger opp dette. Gode og forutsigbare rammebetingelser for bonden og n?ringsmiddelindustrien er en forutsetning for ? ?ke matproduksjonen.

– Vi gratulerer H?yre, Venstre, KrF og Frp med valget. Bondelaget vil videref?re en aktiv dialog med de borgerlige partiene, for ? sikre norsk landbruk mulighet til ? produsere god og trygg mat i et marked med ?kende ettersp?rsel, sier leder i Bondelaget, Nils T. Bj?rke.
Felles ambisjoner for landbruket
Norges Bondelag har vist at det er store forskjeller mellom partiene i landbrukspolitikken. Bj?rke tror det blir krevende for de nye regjeringspartiene ? bli enige om de gode l?sningene som sikrer inntektsmuligheter og et landbruk over hele landet. Sentrum vil spille en n?kkelrolle for ? f? dette til.
– V?rt m?l er at den nye regjeringen skal ha ambisjoner for landbruket, og at b?nder og n?ringsmiddelindustri f?r solide og forutsigbare rammevilk?r, sier Bj?rke.
Vil fortsatt gi klar beskjed
I valgkampen har Bondelaget v?rt tydelige og ?rlige i sine vurderinger av partienes landbrukspolitikk. Vurderingene er basert p? partienes programmer og budsjettforslag.
– Det er v?r oppgave som b?ndenes n?ringsorganisasjon, understreker Bj?rke.
– Vi vil fortsette ? gi klar beskjed om hva som er god politikk for landbruket. Mange b?nder rundt om i landet er sv?rt spente p? hvilken arbeidshverdag de g?r i m?te. Det m? en ny regjering ta p? alvor, avslutter Nils T. Bj?rke.

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.
0000

Similar Posts