Internasjonalt

Nytt universelt utformet valgutstyr i over 170 kommuner

Kommunal- og regionaldepartementet vil ved ?rets kommunestyre- og fylkestingsvalg gjennomf?re en unders?kelse blant velgere med nedsatt funksjonsevne for ? belyse tilgjengeligheten og tilrettleggingen av valglokalene for denne gruppen. TNS Gallup skal gjennomf?re unders?kelsen.
En viktig del av likestillingen for funksjonshemmede er ? kunne ut?ve sin rett til valgdeltakelse og ha tilgang til valglokaler p? samme m?te som andre.
Det er kommunene som er ansvarlig for ? legge til rette for valg, b?de n?r det gjelder valg av lokale og tilrettleggingen inne i selve valglokalet. Stemmegivningen skal legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten ? m?tte be om hjelp.
En brukerunders?kelse om tilrettelegging vil ?ke kunnskapen om hvordan velgere med nedsatt funksjonsevne opplever tilgjengeligheten.
Unders?kelsen skal gjennomf?res uken etter valget. Sluttrapporten leveres departementet i begynnelsen av november.
Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy