Internasjonalt

?ker st?tten til ofre for t?rke p? Afrikas Horn

Justisminister Knut Storberget bes?ker onsdag Nes lensmannskontor, Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor og Elverum politistasjon. Pressa er velkomen til ? delta.
Program:
09.00
Bes?k ved Nes lensmannskontor ? orientering ved konstituert politimester Kari Torkelsen og lensmann Bernt Ingar Jahren
10.00
Avreise til Eidsvoll
11.00
Bes?k ved Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor ? orientering ved lensmann Karl Vidar Solberg
12.00
Avreise til Elverum
13.00
Bes?k ved Elverum politistasjon ? orientering ved politimester Tormod Bakke og politistasjonssjef Tom Johnsen
Pressekontakt: Politisk r?dgjevar Eirik ?wre Thorshaug, tlf. 90 72 50 57.0000

Similar Posts