Partier

?kning i frivillig retur

I 2010 reiste 1 444 personer tilbake til hjemlandet med st?tte fra norske myndigheter. Det er ?kning p? 30 prosent.

Alle som har f?tt endelig avslag p? asyls?knaden sin, eller som er i Norge ulovlig, har plikt til ? forlate landet.

– ?kningen kan skyldes at det kom mange asyls?kere i 2008 og 2009, at vi ?kte satsningen p? returtiltak og at flere ble tvangsreturert, sier avdelingsdirekt?r Anne Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Dobling av st?tten
Norske myndigheter vil at flere skal velge ? reise hjem frivillig. Derfor ble st?tten til personer fra de aller fleste land doblet til inntil 20 000 kroner i 2010. Den nye og ?kte st?tten er bygget opp slik at de som s?ker frivillig retur tidlig etter avslaget p? s?knaden sin, mottar et h?yere bel?p i st?tte enn de som s?ker etter at utreisefristen har g?tt ut. St?tten er ment som et bidrag til ? gj?re den f?rste tiden i hjemlandet enklere.
Hjelp og bistand
For ? f? hjelp til hjemreisen, kan de s?ke om bistand til frivillig retur. For de som reiser frivillig, er hjemturen gratis og som regel uten f?lge av politiet.
Den uavhengige organisasjonen International Organization for Migration (IOM) tilbyr informasjon og r?dgiving. Dette inkluderer hjelp til ? skaffe reisedokumenter, organisering av reisen og praktisk hjelp n?r de kommer til hjemlandet. Siden programmet for frivillig retur startet i 2002, har over 7 500 personer benyttet seg av tilbudet.
En av tre til Irak
I 2010 hjalp IOM personer av mer enn 70 ulike nasjonaliteter ? returnere til hjemlandet, men den klart st?rste gruppen av de som reiste var irakere. Det er utviklet et s?rskilt returprogram til Irak, og stadig flere velger ? benytte seg av dette tilbudet.

I 2010 returnerte 495 irakere frivillig, mot 370 ?ret f?r. Siden oppstarten i 2008 har 1 000 irakere reist hjem som del av denne ordningen.

Programmet inkluderer inntil 25 000 kroner i ?konomisk st?tte til reintegrering i hjemlandet og 10 000 kroner i kontanter ved ankomst Irak. I tillegg er det mulig ? s?ke om bost?tte p? inntil 20 000 kroner, som gis til et begrenset antall returnerte.

Mange valgte ogs? ? returnere frivillig til Kosovo, Russland, og Serbia.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy