Politikk

?kt budsjett til H?ren

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014 har H?ren f?tt en viktig ekstratildeling. FD har med dette ?nsket ? styrke H?rens operative evne, blant annet gjennom ? ?ke tilgjengelighet p? beredskapsmateriell, ?ke ?ving og trening samt ? ?ke andelen avdelingsbefal og vervede.
H?ren er meget godt forn?yd med denne tildelingen og har flere konkrete tiltak som n? kan realiseres. F?rst og fremst gir tildelingen H?ren mulighet til ? ?ke tilgang p? kritiske deler i brigaden og ta inn etterslep p? vedlikehold av kritisk materiell. Tildelingen gir ogs? H?ren mulighet til ? ?ke antall vervede og avdelingsbefal med 10 ?rsverk. Dette vil bli gjort innenfor kritiske st?ttefunksjoner til brigadesystemet. Videre har det lenge v?rt behov for ? bygge viktig trenings-infrastruktur p? Setermoen. Med denne tildelingen vil H?ren kunne realisere utbygging av en scenariolandsby p? Setermoen for ? ?ke kvaliteten og realismen i treningen. Disse tre tiltakene vil gi varig effekt . For ? ?ke den operative effekten p? innev?rende ?r vil H?ren kunne styrke ?ving og trening, med hovedfokus p? ?velser i multinasjonal ramme samt grunnleggende soldatferdigheter som blant annet skyting. Dette vil ogs? ?ke kvaliteten p? H?r-reserven for de p?f?lgende tre ?r.
– Ekstratildelingen vil gi H?ren ?kt operativ evne b?de for innev?rende ?r og samtidig realisere tiltak som vil gi varig effekt. Dette kommer godt med i et stramt H?r-budsjett, sier sjefen for H?ren, Generalmajor Rune Jakobsen

Norge er et langt land med store verdier ? forsvare. H?ren skal sammen med resten av Forsvaret sikre norske verdier. H?ren er til stede p? bakken, blant mennesker, og skaper trygghet for folket i Norge og i internasjonale konfliktomr?der. Varig konfliktl?sning vil alltid inneb?re enighet mellom folk om kontroll og eierskap over landomr?der. Derfor er H?ren viktig. 0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gabriel Yien Gach   #Kathrine Raadim   #Norsk Folkehjelps