Kulturpolitikk

?kt innsats for tvangsreturer og soningsoverf?ring

Statsministeren og statsr?dane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse m?ndag og torsdag kl. 12.30 og statsr?d p? Slottet fredag kl. 11.00.
Tysdag 22. november
Kl. 12.00: Statsminister Jens Stoltenberg, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete m?ter bedrifter og organisasjonar for ? lytta til korleis ulike bransjar i Noreg er p?verka av den internasjonale finansuroa og korleis framtidsutsiktene vert vurderte.
M?tet finn stad i regjeringas representasjonsanlegg i Parkveien 45.
Det er mogleg ? fotografera ved starten av m?tet. Deltakarane er tilgjengelege for pressa etter m?tet, om lag kl. 14.00.
Pressekontaktar er politisk r?dgjevar Sindre Fossum Beyer, telefon 909 92 078 og kommunikasjonsr?dgjevar Arvid Samland, telefon 930 51 458.
Onsdag 23. november
Kl. 13.00: Statsministeren deltek p? kartellkonferansen til LO Stat p? Pers hotell p? Gol.
Pressekontakt er politisk r?dgjevar Sindre Fossum Beyer, telefon 909 92 078.
Torsdag 24. november
Kl. 10.00: Statsministeren er i Stortinget i samband med finansdebatten.
Pressekontakt er statssekret?r Hans Kristian Amundsen, telefon 915 68 224.
Fredag 25. november
Kl. 10.15: Statsministeren har bilateral samtale med Salam Fayyad, statsminister for dei palestinske myndigheitane, i Inkognitogaten 18.
Det er h?ve til ? fotografere ved innleiinga til m?tet. Kort presseh?ve etter m?tet, om lag kl. 10.40.
Pressekontakt er statssekret?r Hans Kristian Amundsen, telefon 915 68 224.0000

Similar Posts