Partier

?kt makt til unge

Regjeringen har i statsr?d i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede unges makt og deltakelse.
– Unge mennesker deltar mindre p? de tradisjonelle politiske arenaene enn f?r. Jeg ?nsker ? finne ut om unge har reell mulighet til ? f? innflytelse og ? p?virke det som skjer i samfunnet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
Utvalget skal vurdere forslag og tiltak som kan bidra til ? ?ke unges innflytelse. I tillegg til de tradisjonelle kanalene for makt og deltakelse, er unges makt over – og mulighet til ? mestre sine egne liv – et viktig utgangspunkt for utredningen. Utvalget b?r ogs? ta for seg forhold knyttet til unges forbruker- og mediemakt som informasjon, kommunikasjon og deltakelse gjennom digitale medier.
– Vi er glad for at Trond-Viggo Torgersen skal lede den f?rste maktutredningen for unge. Han skal lede et spennende utvalg, med gode kunnskaper om ungdom og makt. Det er viktig for oss ? f? innspill til hvordan vi kan utvikle ungdomspolitikken. Demokratiet er avhengig av at alle stemmene i samfunnet blir h?rt, understreker Lysbakken.
Utredningen skal leveres innen 15. desember 2011.
– Dette er et utvalg som jeg h?per vil skape mye debatt og engasjement rundt sitt arbeid, sier Lysbakken.
Utredningen skal konsentrere seg om ungdomsbefolkningen i alderen 12-26 ?r. Perspektiver knyttet til kj?nn, kultur, ulik etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og levek?r skal ligge til grunn for arbeidet.
Les mandat her.
Utvalgets sammensetning:
Leder: Journalist Trond-Viggo Torgersen, Bergen
Medlemmer:
Barne- og ungdomsarbeider Ayaanle Abby, Oslo
Skoleelev Adelina Trolle Andersen, B?rum
Selvstending n?ringsdrivende Else Kristin Utne Berg, Bergen
Forsker Camilla Bernt, Bergen
Forsker Petter Bae Brandtz?g, Oslo
Styreleder Bjarne D?hli, Oslo
Barne- og ungdomsarbeider P?l Sverre Fikse, Verdal
Styreleder Anna Holm Heide, Sogndal
Forfatter Ida Jackson, Oslo
Professor Per Selle, Bergen
Ungdomsarbeider Trond Martin S?terhaug, Grong
Distriktssekret?r Hege Samuelsen S?berg, Hamar
Forsker Guri Mette Vestby, Asker
Daglig leder Salamatu Winningah, Bod?
Forsker Dag Wolleb?k, Oslo0000

Similar Posts