Kulturpolitikk

?kt satsing p? frivillig retur

Fra 19.-25. september arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsens helselag og demensforeninger den ?rlige Demensaksjonen. Ta vel imot b?sseb?rerne!
I Demensaksjonen 2011 samler Nasjonalforeningen inn midler til forskning, helseinformasjon og lokale tiltak for ? bedre livet til syke og p?r?rende.?Aksjonen arrangeres samtidig med den internasjonale Alzheimerdagen, 21. september.
Kan vi l?se demensg?ten?
Demens er for?rsaket av sykdom i hjernen, og f?rer til varig svekkelse. Alzheimers sykdom er den vanligste formen. Sykdommen utvikler seg gradvis og opptrer oftest i h?y alder. Over 70000 har demens i Norge, og minst 250000 p?r?rende er ber?rt av sykdommen.
Demens er en alvorlig sykdom, b?de for de som rammes og for deres familier. Forskning er n?dvendig i arbeidet med ? finne god behandling for demens. Det er ogs? viktig for at vi skal klare ? gj?re livet lettere for de som er rammet. Tilv?relsen til personer med demens kan bli preget av angst, usikkerhet og bekymring. Mange f?ler det som om de mister fotfeste i livet. Ved ? forske mer p? ?rsakene til at demens rammer, kan det forhindre at flere?f?r demens i fremtiden.
Bidrag til Demensaksjonen kan sendes til
konto 1644 08 46673.
0500

Similar Posts