Internasjonalt

Ola Borten Moe settestatsr?d for Lars Peder Brekk

Oberst Eirik Johan Kristoffersen og kaptein J?rg Lian er i Statsr?d i dag tildelt Krigskorset med sverd for fremragende ledelse og tapperhet under operasjoner i Afghanistan.
? Jeg er meget glad for ? kunne tildele Kristoffersen og Lian Krigskorset med sverd. De har begge ? ved flere anledninger ? utvist personlig mot og fremragende ledelse i meget vanskelige situasjoner, sier forsvarsminister Grete Faremo.
Forhindret terroranslag
Dav?rende major ? n? oberst ? Eirik Johan Kristoffersen var operasjonsoffiser i Afghanistan i 2007 og 2008. Han var blant annet sjef for bakkestyrken under en spesialoperasjon som da var unik i ISAFs historie. Kristoffersens personlige mot og inng?ende kjennskap til egen avdelings potensial, samt hans innsikt og evne til ? utnytte andre tilgjengelige st?tteressurser, var helt avgj?rende for at operasjonen kunne gjennomf?res.
Ved en annen anledning viste han fremragende mot og fremsynthet mens han koordinerte innsatsen mellom afghanske nasjonale styrker og ISAF-styrken i en kritisk fase av en p?g?ende operasjon. Dette resulterte i at man etter all sannsynlighet fikk forhindret et terroranslag som kunne f?tt store konsekvenser.
? Innsatsen til Eirik Johan Kristoffersen er s?rdeles fremragende, ogs? sett i et historisk perspektiv, p?peker statsr?den.
Uten tanke for egen sikkerhet
Kaptein J?rg Lian var EOD-offiser (spesialist p? eksplosivrydding) i Afghanistan i 2009. I februar det ?ret gjennomf?rte oppr?rssoldater et angrep mot offentlige bygg. Kaptein J?rg Lian og hans gruppe gjorde en stor innsats i en kaotisk situasjon, og Lian l?ste oppdraget under sv?rt uoversiktlige forhold og med h?y risiko.
? Uten tanke for egen sikkerhet, bidro han til livreddende innsats, p?peker forsvarsministeren.
Senere samme ?r forskanset oppr?rere seg i en bank i Kabul. Avdelingen Lian st?ttet gikk til aksjon mot banken. Det ble oppdaget sprengladninger, samt d?de oppr?rere med selvmordsvester og klargjorte h?ndgranater. Situasjonen var uoversiktlig, og det var eksplosjoner i omr?det. Lian startet likevel umiddelbart klarering av bygget. Oppdraget ble gjennomf?rt p? en forbilledlig m?te. Hans innsats fremheves som s?rdeles fremragende og avgj?rende for at oppdraget kunne gjennomf?res, under ekstreme og sv?rt risikofylte forhold.
? De resultater Lian og Kristoffersen har st?tt for, under flere operasjoner, har bidratt til ? ?ke sikkerheten til det afghanske folk og til ? heve Norges anseelse i NATO og blant v?re viktigste samarbeidspartnere, avslutter Faremo.
Overrekkelsen av medaljene vil finne sted p? Veterandagen 8. mai. Da vil ogs? Trond André Bolles medalje, som ble tildelt post mortem tidligere i ?r, bli overrakt til hans n?rmeste p?r?rende.
Krigskorset med sverd utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile eller milit?re som under krig eller v?pnet konflikt p? s?rlig fremragende m?te har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fart?y eller flyavdeling under kamp. Les mer her.1000

Similar Posts